Редакционна колегия

Главен редактор

Проф. д-р Ани Белчева, дм

членове

Д-р Йордан Йорданов

Доц. д-р Веселина Кондева, дм 

Доц. д-р Наталия Гатева, дм 

Доц. д-р Радосвета Андреева, дм 

 

Редакционнен съвет

Главен редактор

Проф. д-р Ани Белчева, дм

Членове 

Доц. д-р Елка Радева, дм 

Доц. д-р Наталия Гатева, дм

Доц. д-р Веселина Кондева, дм

Доц. д-р Цветелина Борисова, дм 

Доц. д-р Елена Фиркова, дм

Доц. д-р Тодор Узунов, дм

Доц. д-р Владимир Петрунов, дм

Доц. д-р Петя Печалова, дм

Доц. д-р Илияна Стоева, дм

Доц. д-р Владимир Панов, дм

Проф. д-р Христина Михайлова, дм