СРАВНЯВАНЕ НА ЗЪБНАТА ПОДВИЖНОСТ ПРИ ДВА ВИДА CAD/CAM РЕТАЙНЕРИ – ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ

*COMPARE DENTAL MOBILITY FOR TWO TYPES OF CAD/CAM RETAINERS – PRELIMINARY STUDY

СТВОЛОВИ КЛЕТКИ ОТ АПИКАЛНА ПАПИЛА – МОРФОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ

Определяне на зъбната подвижност на фронталните зъби след ортодонтско лечение с фиксирана техника

*EVALUATION OF TOOTH MOBILITY OF FRONTAL TEETH AFTER ORTHODONTIC TREATMENT WITH FIXED APPLIANCES

ТРАНСПОЗИЦИЯ НА ЗЪБИ – КЛИНИЧНИ СЪОБРАЖЕНИЯ

*TOOTH TRANSPOSITION – CLINICAL CONSIDERATIONS

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА 3D ПРИНТИРАНИТЕ СНЕМАEМИ ПРОТЕЗНИ КОНСТРУКЦИИ

*SURVEY FOR THE APPLICATION OF 3D PRINTED REMOVABLE DENTURES

ГЪВКАВИ ЧАСТИЧНИ ПРОТЕЗИ “THERMOSENS” АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ.

*FLEXIBLE PARTIAL DENTURES “THERMOSENS”. A QUESTIONNAIRE SURVEY.

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАРАНЯВАНЕ В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА

ПРОУЧВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАРАНЯВАНЕ С КОНТАМИНИРАНИ ИНСТРУМЕНТИ В БОЛНИЧНИ ЗАВЕДЕНИЯ

ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЪБНО-ЧЕЛЮСТНО НЕСЪОТВЕТСТВИЕ В СМЕСЕНО СЪЗЪБИЕ С АЛАЙНЕРИ- КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

*TREATMENT OF TOOTH SIZE-ARCH SIZE DISCREPANCY IN MIXED DENTITION WITH ALIGNERS – CLINICAL CASE REPORT