Контролна комисия

Доц. д-р Силвия Димитрова

Председател

Д-р Светослав Гачев

Зам.-председател

Д-р Йордан Хаджигаев

Член

Д-р Камен Германов

Член

Д-р Георги Димов

Член

Д-р Емил Давчев

Член

Д-р Виолета Михова

Член

Д-р Елка Баева

Член

Д-р Светослав Николов

Член