Научни форуми

Предстоящи научни събития на БЗС

Национален форум по дентална медицина „Мадарски конник“

Дентална Академия „Родопи“

Международна научна среща на СРК на БЗС и Израелска дентална асоциация с подкрепата на РК на БЗС-Благоевград и Италианско ендодонтско общество

Регионален форум по дентална медицина „Варна Дент“

Национален форум по денталан медицина Сливен

Пролетна сесия на регионален форум по дентална медицина „Верея Дент“

„Наука и практика – ръка за ръка“, първи съвместен научен конгрес между ФДМ-Пловидв и УС на РК на БЗС-Пловдив

Регионален форум по дентална медицина „Панорама“

Национален форум по дентална медицина гр. Велинград

Национален форум по дентална медицина гр. Хасково