Онлайн списанието на БЗС продължава традициите на своите предшественици – печатните издания на съюза „Стоматолог“ и „Стоматолог 21“, като обогатява своето съдържание в достъпна електронна форма.

То е рецензирано официално издание на БЗС, като годишно излизат две книжки в електронен формат с публикации, обзори и казуистики, отразяващи научните изследвания и постижения на българската дентална медицина.

Адрес на редакцията

София, бул. „Витоша“ 12, ет. 6

02/ 451 43 12
02/ 451 43 13
0988 136 900
0988 136 901
0888 407 226

e mail  abeltcheva@gmail.com