Онлайн списанието на БЗС продължава традициите на своите предшественици – печатните издания на съюза „Стоматолог“ и „Стоматолог 21“, като обогатява своето съдържание в достъпна електронна форма.

То е рецензирано официално издание на БЗС, като годишно излизат две книжки в електронен формат с публикации, обзори и казуистики, отразяващи научните изследвания и постижения на българската дентална медицина.

Онлайн списанието на БЗС е в Националния референтен списък на български научни издания с научно рецензиране.

Списанието има регистрация в НАЦИД от месец август 2022 г.

Адрес на редакцията

София, бул. „Витоша“ 12, ет. 6

02/ 451 43 12
02/ 451 43 13
0988 136 900
0988 136 901
0888 407 226

e mail nataliagateva@yahoo.de