Управителен съвет

из „Закон за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина“

Управителният съвет управлява имуществото на организацията, води регистъра и ръководи дейността по изпълнението на нейните функции.

Състав

Д-р Николай Шарков

Председател

Д-р Борислав Миланов

Главен секретар

Зам.-председатели

Д-р Валентин Павлов

Комисия по дентална практика и професионална защита (КДППЗ)

Д-р Георги Димов

Комисия по изготвяне и приемане на НРД по ЗЗО (КИПНРДЗЗО)

Д-р Светослав Гачев

Комисия по нормативни актове (КНА)

Д-р Донка Станчева-Забуртова

Комисия по регистрация и членство

Доц. Силвия Димитрова

Комисия по квалификация и акредитация

Доц. Тодор Узунов

Комисия по комуникация

Д-р Тодор Кукуванов

Комисия по денталните и потребителски продукти

Членове на Управителния съвет, представители на районните колегии

Д-р Александра Драгостинова

Благоевград

Д-р София Буджева

Бургас

Д-р Нева Читалова

Варна

Д-р Румен Тодоров

Велико Търново

Д-р Татяна Тошева

Видин

Д-р Антоанета Тошева

Враца

Д-р Никола Тотев

Габрово

Д-р Валя Хубчева

Добрич

Д-р Михаил Михалев

Кърджали

Д-р Светослав Николов

Кюстендил

Д-р Велислав Симеонов

Ловеч

Д-р Николай Крумов

Монтана

Д-р Красимира Сариева

Пазарджик

Д-р Незабравка Андреева

Перник

Д-р Павлин Стефанов

Плевен

Д-р Трифон Антонов

Пловдив

Д-р Стоил Кондов

Разград

Д-р Светлана Бурова

Русе

Д-р Деян Илиев

Силистра

Д-р Иван Данчев

Сливен

Д-р Велин Сариев

Смолян

Д-р Бисер Ботев

София-град

Д-р Сашко Драганов

София-регион

Д-р Ленко Ленков

Стара Загора

Д-р Стефка Куклева

Търговище

Д-р Екатерина Атанасова

Хасково

Д-р Елка Баева

Шумен

Д-р Димитрина Христова

Ямбол