Комисия по професионална етика

Д-р Боряна Нецова

Прецедател

Доц. Мариана Димитрова-Харуил

член

Д-р Цветанка Доганова

член

Д-р Велико Великов

член

Д-р Румяна Даскалова

член

Д-р Нина Мусурлиева

член

Д-р Добри Нешев

член

Д-р Живко Маджаров

член

Д-р Лозина Узунова

член