Комисия по професионална етика

Доц. д-р Нина Мусурлиева

Председател

Д-р Боряна Нецова

член

Д-р Цветанка Доганова

член

Д-р Велико Великов

член

Д-р Пепа Манова

член

Д-р Илина Петрова

член

Д-р Амелия Ченгелска

член

Д-р Живко Маджаров

член

Д-р Таня Божкова

член