Постоянни работни комисии

Комисия по дентална практика и професионална защита

Правилник

Д-р Валентин Павлов

Зам.-председател на УС на БЗС
Председател на Комисия по дентална практика и професионална защита

Д-р Нелия Михайлова

Зам.-председател

Д-р Валентин Дуков

Член

Д-р Радослав Таков

Член

Д-р Диана Бушкалова

Член

Д-р Нева Читалова

Член

Д-р Румен Илиев

Член

Д-р Иван Данчев

Член

Д-р Богдан Димитров

Член

Комисия за изготвяне и приемане на НРД по ЗЗО

Правилник

Д-р Георги Сойтариев

Зам.-председател на УС на БЗС
Председател на Комисия за изготвяне и приемане на НРД по ЗЗО

Д-р Бисер Ботев

Зам.-председател

Д-р Николай Шарков

Член

Д-р Георги Габровски

Член

Д-р Константин Даков

Член

Д-р Мартин Найденов

Член

Д-р Трифон Антонов

Член

Д-р Валентин Павлов

Член

Д-р Тодор Кукуванов

Член

Комисия по нормативни актове

Правилник

Д-р Георги Габровски

Зам.-председател на УС на БЗС
Председател на Комисия по нормативни актове

Д-р Бисер Ботев

Зам.-председател

Проф. д-р Мариана Димова

Зам.-председател

Д-р Пламен Петров

Член

Д-р Татяна Тошева

Член

Д-р Йордан Донев

Член

Д-р Пламен Дойков

Член

Комисия по регистрация и членство

Правилник

Д-р Константин Даков

Зам.-председател на УС на БЗС
Председател на Комисия по регистрация и членство

Д-р Елена Костова

Зам.-председател

Д-р Станислав Ненов

Член

Д-р Мариета Базитова-Златева

Член

Д-р Татяна Донева

Член

Д-р Георги Димов

Член

Д-р Иван Терзиев

Член

Комисия по квалификация и акредитация

Правилник

Доц. д-р Деян Нейчев

Зам.-председател на УС на БЗС
Председател на Комисия по квалификация и акредитация

Проф. д-р Лаура Андреева

Зам.-председател

Проф. д-р Снежанка Топалова-Пиринска

Член

Проф. д-р Цветан Тончев

Член

Проф. д-р Ани Белчева

Член

Доц. д-р Елица Деливерска

Член

Д-р Венета Павлова

Член

Комисия по комуникация

Правилник

Доц. д-р Елка Радева

Зам.-председател на УС на БЗС
Председател на Комисия по комуникация

Доц. д-р Тодор Узунов

Зам.- председател

Проф. д-р Наталия Гатева

Зам.- председател

Д-р Юра Пандушева

Член

Д-р Ивайло Методиев

Член

Д-р Йордан Йорданов

Член

Д-р Димитър Мутафов

Член

Редакционна колегия на в. „ДентаМедика”

Правилник

Доц. д-р Тодор Узунов

Председател

Емилия Караянева

Главен редактор

Проф. д-р Владимир Панов

Член

Доц. Евгений Алексиев

Член

Д-р Ива Димчева

Член

Д-р Тодор Кукуванов

Реклама „ДентаМедика”

Редакционна колегия Online списание и електронни средства за информация – WEB-страница, Facebook страница

Проф. д-р Наталия Гатева

Председател

Проф. д-р Ани Белчева

Член

Доц. д-р Зорница Михайлова

Член

Доц. д-р Цветелина Борисова

Член

Д-р Йордан Йорданов

Член

Комисия по дентални и потребителски продукти

Правилник

Д-р Тодор Кукуванов

Зам.-председател на УС на БЗС
Председател на Комисия по дентални и потребителски продукти

Д-р Румен Илиев

Зам.-председател

Д-р Илияна Гладкова

Член

Д-р Красимир Илиев

Член

Д-р Ивелина Попова

Член

Д-р Любомир Димитров

Член

Д-р Никола Тотев

Член