Постоянни работни комисии

Комисия по дентална практика и професионална защита

Правилник

Д-р Валентин Павлов

зам.-председател на УС на БЗС
председател на комисия по дентална практика и професионална защита

Д-р Нелия Михайлова

зам.-председател

Д-р Олег Гладков

член

Д-р Росица Илева

член

Д-р Петранка Белчева

член

Д-р Диана Бушкалова

член

Д-р Борислав Михов

член

Д-р Валентин Дуков

член

Комисия по изготвяне и подписване на НРД по ЗЗО

Правилник

Д-р Георги Димов

зам.-председател на УС на БЗС
председател на комисия по изготвяне и подписване на НРД по ЗЗО

Д-р Николай Шарков

член

Д-р Светослав Гачев

член

Д-р Борислав Миланов

член

Д-р Бисер Ботев

член

Д-р Донка Станчева-Забуртова

член

Д-р Нелия Михайлова

член

Д-р Валентин Павлов

член

Д-р Тодор Кукуванов

член

Комисия по нормативни актове

Правилник

Д-р Светослав Гачев

зам.-председател на УС на БЗС
председател на комисия по нормативни актове

Д-р Пламен Петров

зам.-председател

Д-р Бисер Ботев

член

Д-р Георги Габровски

зам.-председатели

Д-р Йордан Донев

член

Д-р Пламен Дойков

член

Д-р Виктория Жекова

член

Д-р Поля Петева

експерт

Д-р Румен Гаврилов

експерт

Д-р Светослав Николов

експерт

Комисия по регистрация и членство

Правилник

Д-р Донка Станчева-Забуртова

зам.-председател на УС на БЗС
председател на комисия по регистрация и членство

Д-р Елена Костова

член

Д-р Станислав Ненов

член

Д-р Георги Ликьов

член

Д-р Михаил Михалев

член

Д-р Емил Минчев

член

Д-р Емил Давчев

член

Д-р Атанас Маринов

експерт

Д-р Иван Терзиев

експерт

Д-р Мариета Базитова-Златева

експерт

Д-р Чавдар Тодоров

експерт

Д-р Радостина Щерева

експерт

Комисия по квалификация и акредитация

Правилник

Доц. Д-р Силвия Димитрова

зам.-председател на УС на БЗС
председател на комисия по квалификация и акредитация

Проф. Георги Тодоров

член

Проф. Цветан Тончев

член

Проф. Снежанка Топалова-Пиринска

зам.-председател

Доц. Веселина Кондева

член

Доц. Димитър Филчев

член

Д-р Венета Павлова

член

Доц. Мирослава Динкова

експерт

Доц. Илияна Стоева

експерт

Адв. Станислав Станев

експерт

Комисия по комуникация

Правилник

Доц. д-р Тодор Узунов

зам.-председател на УС на БЗС
председател на комисия по комуникация

Доц. Елка Радева

зам.- председател

Проф. Ани Белчева

зам.- председател

Д-р Юра Пандушева

член

Д-р Ивайло Методиев

член

Д-р Йордан Йорданов

член

Д-р Александър Петрунов

член

Редакционна колегия на в. „ДентаМедика”

Правилник

Доц. Елка Радева

председател

Емилия Караянева

главен редактор

Д-р Юра Пандушева

член

Проф. Владимир Панов

член

Д-р Тодор Кукуванов

реклама „ДентаМедика”

Д-р Йоанна Йонкова

член

Редакционна колегия On-line списание и електронни средства за информация – WEB-страница, Facebook страница

Проф. Ани Белчева

председател

Доц. Наталия Гатева

член

Доц. Веселина Кондева

член

Доц. Радосвета Андреева

член

Д-р Йордан Йорданов

технически отговорник

Комисия по дентални и потребителски продукти

Правилник

Д-р Тодор Кукуванов

зам.-председател на УС на БЗС
председател на комисия по дентални и потребителски продукти

Д-р Румен Илиев

зам.-председател

Д-р Илияна Петрова

член

Д-р Красимир Илиев

член

Д-р Ивелина Попова

член

Д-р Любомир Димитров

член

Д-р Никола Тотев

член

Проф. Радосвета Василева

експерт

Д-р Нева Читалова

член

Д-р Димо Даскалов

експерт