Фонд за финансово подпомагане

Съвет на Фонда за подпомагане на редовните членове на БЗС със здравословни проблеми

Д-р Гергина Милкова

Председател

Д-р Ирена Георгиева

Член

Д-р Йосиф Петков

Член

Д-р Миглена Георгиева

Член

Д-р Теменужка Станкова

Член