Фонд за финансово подпомагане

Съвет на Фонда за подпомагане на редовните членове на БЗС със здравословни проблеми

Д-р Гергина Милкова

Прецедател

Проф. Вера Крумова

член

Доц. д-р Иван Куликов

член

Д-р Веселка Христамян

член

Д-р Иванка Обрешкова

член