Първи научен конгрес „Наука и практика – ръка за ръка ”