Препоръки на Ордена на лекарите и лекарите по дентална медицина на Ломбардия за предпазване на лекарите по дентална медицина и техния персонал от COVID-19

Препоръки на Ордена на лекарите и лекарите по дентална медицина на Ломбардия за предпазване на лекарите по дентална медицина и техния персонал от COVID-19