На сайта са визуализирани лекторите и програмата от 20-ия Научен конгрес през 2022, предстои да бъде публикувана програмата и лекторите за предстоящия през 2023-та 21-ви Научен конгрес.

Регистрация за конгреса ще се извършва в главното фоайе на Международния конгресен център в Бургас на 15 юни от 14 до 18 часа. Запознайте се подробно със социалната програма на конгреса.

Бургас, 15 – 17 юни 2023 Директно онлайн излъчване на конгреса.

Д-р Николай Шарков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОРГАНИЗАЦИОННИЯ
КОМИТЕТ

ПРИВЕТСТВИЕ

Доц. д-р Тодор Узунов, доктор

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАУЧНИЯ КОМИТЕТ

ПРИВЕТСТВИЕ

Програма на Конгреса

  • Зала № 1 – „Форос“, ет. 2
  • Зала № 2 – „Бургас“, ет. 4
През последните години фотографията се използва широко в оралната медицина, особено при естетичните и възстановителните процедури. Тази лекция се фокусира върху заснемането на клинични изображения, като изчерпателно описва дефинициите, принципите, необходимото оборудване, методите, стандартите и особеностите на клиничната фотография. Също така се разясняват настройките на фотоапарата и се представят протоколи за постигане на п
Фирмена презентация на „Берли-Хеми/А. Менарини България“   Проф. д-р Владимир Панов, д.м.н. Катедра по консервативно зъболечение и орална патология Факултет по дентална медицина Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, България   В устната кухина може да се открият голям брой сапрофитни и патогенни микроорганизми. Значителна част от тях представляват опасност за развитието на локални инфекции, к
В ежедневната практика имаме различни изисквания от пациентите и клиничните ситуации. За справяне с предизвикателствата са развити  различни  системи композитни материали, с които да се улеснят процедурите във фронталната област.  Послойната техника с композити беше описана преди години и често я използвахме в клиничната си практика. Някои от тези техники използват няколко разилчни опакера и слоеве композит, объркващи клиницис
Широката употреба на антибиотици е възможно да причини антибиотична резистентност към бактериалните щамове. Това също е важно по отношение на оралната микробиота и използването на антибиотици за справяне с орални и зъбни инфекции. Целта на тази лекция е да се направи преглед на настоящата литература за индикациите и противопоказанията за употреба на антибиотици и да се дадат някои препоръки за предотвратяване на прекомерната упо
Фирмена презентация на ЗК „Лев Инс“ АД Валентин Илиев Изпълнителен директор ЗК „Лев Инс” АД   „Лев Инс - ние не следваме, а изпреварваме събитията“. Иновации, превенция, застраховане.   Кои сме ние – кратка история на ЗК Лев Инс АД, партньори, концепция за развитие, постигнати резултати; В какво сме добри – управление на риска на всички нива; Как може да ви защитим – нашите решения. Услуги и застраховки.
Развитието на науката и технологиите доведе до въвеждане на нови средства и методи в денталната медицина. В областта на кариесологията това е химико-механичното отстраняване на кариозната тъкан при лечение на зъбния кариес. В областта на ендодонтията това е регенеративната ендодонтска терапия (РЕТ).  Безболезненото отстраняване на инфектирания дентин при лечението на зъбния кариес чрез обтуриране е трудно. Болката е водещ факто
Ще покажа на лекарите по дентална медицина какво е правилната оклузия и всички неправилни оклузии (Клас 1; Клас 2, подклас 1; Клас 2, подклас 2; Клас 3; задна кръстосана захапка; предна кръстосана захапка; отворена захапка; дълбока захапка). Ще демонстрирам много различни начини, за да се постави добра диагноза, като ортопантомография, профилна телерентгенография с цефалометрични анализи, томография, примери и профилни анализи. Ще бъдат по
Мини-имплантите са една от най-успешните технологии, въведени и широко използвани в ортодонтското лечение, като укрепване на анкерирането. Може да се използва за лечение на различни видове неправилни оклузии, с подобрение на границите на действие, като в ерата на мини-имплантите, механичния подход трябва да бъде преразгледан. В тази лекция ще покажем как мини-имплантите могат да улеснят нашето ортодонтско лечение в случаи на дистали
Участието на лектора и предоставената тема са спонсорирани от фирма Пиер Фабр   Проф. д-р Маржена Доминиак, Полша Президент на Полската дентална асоциация Зам.-ректор по стратегически инициативи  Ръководител на Катедра по орална хирургия Медицински университет, гр. Вроцлав, Полша   Морфологичната структура на алвеоларния гребен на горната и/или долната челюст е важен предвестник за възможността за развитие на гинг
Лечението на възрастни пациенти е все по-популярно през последните години. Ортодонтията като специалност, която лекува изключително деца и младежи е отдавна в миналото. Това се дължи на повишената осведоменост за по-добра естетиката при по-възрастните пациенти, което става очевидно и в денталната медицина. Претенциите на пациентите са не само за бърза и евтина терапия, но също така и за незабележимост. Съвременната ортодонтска тер
  • Зала № 1 – „Форос“, ет. 2
  • Зала № 2 – „Бургас“, ет. 4
Абстракт   Въведение: Здравият сън е синоним на качествен живот. Нарушенията на съня водят до социално значими заболявания и представляват глобален епидемиологичен проблем. През последните години ролята на интердисциплинарните екипи от лекари и лекари по дентална медицина се подчертава в много клинични проучвания, свързани с пациенти с обструктивна сънна апнея, и лечебни методики, използвани в практика. Разстройството на съ
Денталният маркетинг е маркетинговата стратегия и маркетинговите тактики, които стоматологичните практики и  стоматологичните клиники използват за привличане и задържане на нови пациенти, както и за повишаване на осведомеността за тяхната марка.    Основната цел е да накараме потенциалните пациенти да се обадят по телефона или да запазят онлайн час. Най-добрият начин да накарате пациентите да предприемат тези действия е чре
Дигиталната дентална медицина е повече от средство за създаване на протетични  „ произведения на изкуството“. Тя позволява нов работен процес, който е по-бърз, по-прецизен и по- малко податлив на грешки. Благоприятства опростеността, повторяемостта, продуктивността и най-вече предлага по-добри резултати.  Интраорални сканери като Vivascan, се използват в дигиталната дентална медицина за бързо заснемане на интраоралните структури на
Воденето  на профила на изникване  чрез провизорните възстановявания позволява да се развият меките тъкани, осигурени чрез хирургичните манипулации. Използването на по-конкавен профил в началото и по-коронарно разположен зенит и развитието му впоследствие с втори и трети провизор, позволява да се вземе максимума от потенциала на тъканите индивидуално за всеки пациент. Създаденият стабилен профил, може лесно да бъде копиран с по
Ендодонтските проблеми изискват лечение в четири измерения – контрол на болката, механична обработка, дезинфекция и обтурация на кореновите канали. Триизмерната диагностика и правилният избор на лечебни средства и методи може да повиши процентът на успеваемост и да доведе до съхраняване на зъби с неблагоприятна прогноза. Съвременните апаратура и инструментариум позволяват съхраняване на естествената анатомия на ендодонтското
17:00 - 18:30
 ПОЗНАНИЯ НА  СТУДЕНТИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЗА МОЛАРНО-ИНЦИЗИВНА ХИПОМИНЕРАЛИЗАЦИЯ   С.Петрова*, Т.Нихтянова ДМ*, П.Сапунарова ДМ*, К.Табутова*, А. Бейли** *Катедра по детска дентална медицина, Факултет по дентална медицина, Медицински университет – Пловдив, България  **студент, Факултет по дентална медицина, Медицински университет – Пловдив, България  Въведение. Моларно-инцизивната хипоминерализация (МИХ) е дисплазия от сис
В днешно време пациентите стават все по-взискателни към естетическите резултати при заместване на липсващ зъб с имплант. Настоящата тенденция е за изместване от просто възстановяване на загубата на функция към пълно възстановяване, с което искаме да постигнем естествен вид на възстановяванията с импланти. За да изпълним напълно високото ниво на очаквания е много важно да подходим към имплантологията цялостно и с визия. Поставянет
Болката е неприятно усещане и емоционално преживяване, обикновено свързано с увреждане на тъканите. Целта му е да предизвика реакция в човешкия организъм и така да предотврати по-нататъшно увреждане. Болката е много тясно свързана с денталната медицина и елиминирането  ѝ е наша обща цел. Зъбният кариес и пародонталните заболявания са най-често срещаните орални заболявания, свързани с различно ниво на болка, остра или хронична. В у
Участието на лектора и предоставената тема са спонсорирани от фирма Булдент Бранд: CURAPROX Д-р Любомир Гълъбов   Различните проблеми при съвременната орална хигиена налагат нуждата от допълнително обучение, както на пациентите, така и на специалистите по дентална медицина. iTOP е индивидуално обучение за орална профилактика, фокусирано в изучаване на правилната устна хигиена, ориентирана към запазването на естественото съзъбие
Възможности за банково обслужване и финансиране от Пощенска банка   Пощенска банка e четвъртата по активи банка в България, с модерна клонова мрежа в цялата страна и значителна клиентска база от граждани, фирми и институции. Пощенска банка има над 30-годишно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Банката е водещ фактор в нововъведенията и формирането на тенденциите в банковия сектор в страната през последните г
16:00 - 18:00
ПРЕДИМСТВА НА СВСТ ИЗСЛЕДВАНЕТО ПРИ  ЛЕЧЕНИЕ НА СЛУЧАИ С ХИПЕРДОНТИЯ М.Грънчаров, Г.Гургурова, Г.Йорданова-Костова ДМ Катедра Ортодонтия Факултет по Дентална Медицина Медицински Университет – София България Въведение. Свръхбройните зъби се развиват в допълнение към нормалния набор зъби и могат да бъдат морфологично нормални или анормални като структура, характеристика и локализация. Преди разработването на триизмернат
Часа
Лектори
Конгресни сесии
Кредити за СДО

Цени

Регистрирайте се в офиса на Вашата районна колегия.

Ранно записване до 20.05.2022

160лева

Конгресна такса след 21.05.2022

200лева

Записване за Гала вечеря до 20.05.2022

90лева

*50% отстъпка от основната конгресна такса за студенти и докторанти

Информация за събитието

Кога, Къде и Как

Местоположение

Международен конгресен център Бургас

Морска гара, Бургас

https://iccb.bg/bg/

Burgas-BG

Община Бургас

 

https://www.burgas.bg/

Организатори

BgDA-BG

Ранно записване до 20.05.2022

160

лева

Конгресна такса след 21.05.2022

200

лева

Записване за Гала вечеря до 20.05.2022

90

лева

Директно онлайн излъчване