borislav-milanov

Д-р Борислав Миланов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОРГАНИЗАЦИОННИЯ
КОМИТЕТ

Обръщение

prof-doan-zia

Проф. Доан Зия

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАУЧНИЯ
КОМИТЕТ

Обръщение

Програма на Конгреса

  • Зала на операта
  • Зала на Кукления театър
  • Уъркшоп прояви
Алайнерите са съвременна филосoфия „невидими“ ортодонтски апарати. Едно от основните изисквания при ортодонтско лечение на възрастни пациенти е прилагане на естетични „невидими“ лечебни апарати, които не смущават социалния им живот. Лекцията има за цел да представи мениджмънт на ортодонтското лечение със система алайнери DENT@LIGN, характеризиращи се с изцяло компютърно асистиран дизайн на изработване. Разглеждат се клиничния и л
Фирмена презентация на „Берлин-Хеми/А. Менарини България” Доц. д-р Росен Коларов, дм Anaftin® е серия от медицински изделия за лечение на малки лезии в устната кухина. Продуктите от серията Anaftin® съдържат поливинилпиролидон (PVP) и хиалуронова киселина, които образуват защитен филм, който прилепва към устната лигавица, осигурявайки механична бариера на засегнатите зони. По този начин облекчава болката, причинена от оголените нервни ок
Лигавицата на устната кухина може да се засегне от почти всички групи патологични процеси. Наблюдават се характерни за устната кухина заболявания като преканцерози, доброкачествени и злокачествени тумори, некротизираща сиалометаплазия, левкокератоза, еритроплакия, афтозни заболявания, съдови малформации и тумори, оро-фациални синдроми и др. Други лезии на оралната лигавица са симптоматични за системни заболявания като в определ
В днешно време пациентите са във все по-голяма степен наясно с възможностите на съвременните протетични керамични възстановявания. Изискванията им към клиницистите съответно са по-високи до такава степен, че „Естетичната дентална медицина“ все повече се превръща в самостоятелна специалност. Подобрената естетика на нашите възстановявания не се дължи единствено на подобрените технологии, а е следствие на прилагането на нови клин
13:00 - 15:00
Председател: Проф. д-р Доан Зия 1. ДИСТРАКЦИЯ НА АЛВЕОЛАРНИЯ ГРЕБЕН НА МАКСИЛАТА С ПОСЛЕДВАЩА ИМПЛАНТАТНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И. Радев 2. АСПИРИН И ЗЪБНА ЕКСТРАКЦИЯ – ИМА ЛИ РЕАЛЕН РИСК ОТ КЪРВЕНЕ? Динкова А., Владимирова-Китова Л., Даскалов Х. 3. ОПРЕДЕЛЯНЕ СТОЙНОСТИТЕ НА INR ЧРЕЗ COAGUCHECK XS POC УСТРОЙСТВО ПРИ ПАЦИЕНТИ НА АНТИКОАГУЛАНТНА МОНОТЕРАПИЯ Динкова А., Владимирова-Китова Л.,  Денева Т. 4. ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕД
Фирмена презентация на „Технодента” Какви видове турбини и наконечници има? Какви турбинни борери да използвам? Защо трябва да се почиства, смазва и дезинфекцира периферията? Кога и какъв ремонт се налага да се направи? Как да спестя пари от ремонт на периферия? На тези въпроси и още много други ще получите отговор и обяснение, както и много полезни съвети за грижата на турбините и наконечниците.
Темата и участието на лекторите са осигурени от Асоциация София Дентал Мийтинг по договор с Български зъболекарски съюз Протетичната рехабилитация на дъвкателния апарат в по-голямата част от случаите изисква мултидисциплинарна предпротетична подготовка и многоетапна клинична и лабораторна работа. Това определя изключително голямото значение на предварителния анализ, проектиране и планиране за гарантиране на оптимален и дълг
Лекцията ще предостави практически инструменти на собствениците и мениджърите, които управляват персонал, с които да им помогне да делегират отговорности така, че да бъдат лидери; да мотивират екипа си, за да постигат целите на компанията; инструменти, които да помогнат за наемането на правилните хора, които да са ориентирани към резултати; как да оценяват хората, така че да изградят успешен екип.
В ежедневната практика, повече или по-малко, единствената информация, която получават в лабораторията е от отпечатъците, които изпращаме. За съжаление, много често отпечатъците са слабо звено при изработката на конструкциите в неподвижното и подвижно протезиране. Има два подхода за снемане на отпечатъци – конвенционален и виртуален с интра- и екстраорални скенери. Подходът не е от значение, свързващото звено са отпечатъците. Различ
Горните кучешките зъби са вторите по честота на ретиниране постоянни зъби и имат изключително важно значение за оформяне на естетично и функционално годно съзъбие. Ретинирането на долните кучешки зъби е рядко срещано отклонение, но усложненията в резултат от него са изключително тежки. Целта  на настоящата лекция е да се систематизира прилагането на определени показатели върху стандартната ортопантомография, използване на данн
Фирмена презентация на „Актавис” Макролидите са група от сходни вещества, характеризиращи се с макроцикличен лактонов пръстен (обикновено съдържащ от 14 до 16 атома), към който са прикачени захари. Kъм групата на новите, съвременни макролиди спадат: Clarithromycin Azithromycin - Azatril® Telithromycin Josamycin Азитромицин е представител на сравнително нов клас макролиди - азалиди, който показва оптимален антибактериален спектър спрямо: G(+) микро
Инфекцията с Helicobacter pylori (H. pylori) е една от най-честите бактериални инфекции при хората. H. Pylori е тясно свързан с хроничен гастрит, пептична язва, рак на стомаха и лимфом на свързаната с лигавицата лимфоидна тъкан. Последните научни данни показват възможна връзка на този микроорганизъм с други състояния като анемия, промяна в серумните нива на липопротеините и коронарна атеросклероза. Въпреки че H. Pylori присъства в около половинатa от све
Денталното лечение с право се смята за най-бързо развиващата се област на медицината. Методите на лечение непрекъснато се усъвършенстват. В числото на иновативните методи влиза и пиезохирургията. Пиезо-апаратите са високо технологични многофункционални устройства, които използват пиезоелектрическия ефект за генериране на ултразвукови колебания. В ултразвуковата хирургия намира приложение вибрацията, генерирана от кварцовия кр
Уъркшоп, организиран от фирма „Карис М” хотел България, зала Компас Цел на уъркшопа  е да се запознаят участниците с различните отпечатъчни техники и с различните  вискозитети на адитивния силикон Elite H-D + на  Zhermack . Различните съвети и трикове по време на уъркшопа ще дадат възможност за получаване на по-добри резултати при снемане на отпечатъци в неподвижното протезиране и избягването на грешки. Дневен ред на уъркшопа: Теорет
  • Зала на операта
  • Зала на Кукления театър
  • Уъркшоп прояви
Въвеждането на конично-лъчевата компютърна томография (CBCT) в денталната медицина съществено е подобрило диагностицирането и терапията, особено в ендодонтията. CBCT може да установи наличието и мястото на периапикални лезии и коренови резорбции по-точно отколкото стандартните периапикални рентгенови снимки. Тази допълнителна информация позволява по-прецизно диагностициране и планиране на лечение с по-точна прогноза за пациента.
През последните десетилетия използването на хирургически микроскоп се превърна в рутинна процедура за специалистите по ендодонтия. Освен ултразвуковите типове, микроинструмените, както и биосъвместимите материали за коренова заплънка  значително подобряват техническия подход. Ендодонтската хирургия еволюира в ендодонтска микрохирургия, осигуряваща висока успеваемост. Въпреки това, от клинична гледна точка, моларната хирург
Фирмена презентация на „Патриция” В основата на философията на продуктите за орална хигиена R.O.C.S. е безопасността, ефективността и биологичната съвместимост. Компонентите за нашите пасти за зъби са с предимство на съставки с доказана ефективност в предотвратяването на кариеси и заболявания на венците. Разработени чрез изключителен продуктов процес, при който производството на пастите е 4 пъти по-дълго от обичайното с цел да з
Съвременната фармацевтична индустрия произвежда разнообразни медикаменти, които позволяват контролиране на заболявания, смятани доскоро за нелечими. Освен лечебни, те притежават и странични ефекти, някои, водещи до поражения в челюстите. Настоящата лекция обсъжда причините за поява на медикаментозната остеонекроза на челюстите, нейната  патогенеза, клиничното й протичане, както и превантивните мерки при пациенти, подлежащи на л
Основна цел на пародонталната терапия е да запази функцията и естетиката на зъбите на пациента като предотврати загубата им. Независимо от широкото приложение на имплантите, пародонталната регенерация, при правилно планиране, може да предложи допълнителни лечебни възможности. Тази регенерация е насочена към възстановяване на изгубената пародонтална тъкан, позволявайки регенерирането й върху предварително засегнати зъбни корен
Травмата при постоянно съзъбие е често срещана, особено в детска и юношеска възраст. Дентоалвеоларната анкилоза на зъб след тежка дентална травма е сериозно усложнение при растящите деца. Анкилозният зъб, който непрекъснато се резорбира и се замества от кост, ще доведе до инфра-позиция на увредения зъб. Ще се наруши нормалното алвеоларно развитие и протетичното лечение ще бъде компрометирано. Отстраняването на короната е избор
Много фактори могат да повлияят преживяемостта при пациенти с плоскоклетъчен карцином на устната кухина, между които най-значимо е метастазирането в лимфните възли. Напредналите туморни стадии с неблагоприятни хистологични характеристики допълнително намаляват шансовете за оцеляване. Ние анализирахме прогностичната стойност на наличните клинични и хистологични параметри, за да предвидим субклиничните метастази в лимфните в
Защо се задоволявате с 20%, когато можете да предложите на пациентите 100% защита на повърхностите в устата Обикновените антикариесни пасти за зъби защитават само твърдата тъкан, което е 20% от устната кухина, докато 80% от устната кухина е мека тъкан. Съществува паста за зъби с уникална Технология на Удължено Освобождаване, която прилепва към твърдите и меките тъкани, за да осигури до 12 часа антибактериална защита, дори след прием на хра
Пациентите, подложени на първична, адювантна или комбинирана лъчетерапия при тумори на главата и шията са предразположени към редица усложнения. Лъчетерапията е техника, използваща йонизираща радиация с терапевтичен ефект от полу-селективното увреждане на генетичния материал на раковите клетки по директен път или чрез продуциране на свободни радикали, водещи до клетъчна смърт. Неблагоприятните последици от лъчетерапията се проя
14:00 - 16:00
Оралните презентации ще се състоят 11.06.2016 г. от 14:00 до 16:00 ч. в залата на Държавния Куклен театър ВЛИЯНИЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ РОТАЦИЯ ВЪРХУ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА УПОТРЕБА НА НИКЕЛ-ТИТАНОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ TWISTED FILES Е. Карова, Сн. Топалова-Пиринска ХРАНИТЕЛНА ДИСФУНКЦИЯ И РИСК ОТ КАРИЕС ПРИ ДЕЦА С АУТИЗЪМ Л. Дойчинова, М. Пенева AVULSIO И РЕПЛАНТАЦИЯ НА ПОСТОЯННИ ДЕТСКИ ЗЪБИ – ИЗБРАНА ЧАСТ ОТ ИНТЕРАКТИВНО СОФТУЕРНО РЪКОВОДСТВО Кабакчие
Лекцията съдържа основни насоки при ендодонтското лечение на постоянни детски зъби. Изтъква се необходимостта от употребата на анестезия при лечението на витални зъби, както и наличието на адекватна изолация на оперативното поле. Подчертават се предимствата на работа с увеличителни приспособления. В лекцията се набляга на специфичния подход при лечение на постоянни зъби с незавършено кореново развитие. Вниманието на денталните
Уъркшоп, организран от фирма „Дента Лимар” хотел България, зала Компас По време на обучението участниците ще се запознаят с: Принципи на работа с ултразвук. Защо ултразвуковата методика е уникална? Устройство и програмно обезпечение на апарата – Турбо функция и Sweep. Особености при работа. Преимущества на пиезохирургията в сравнение с традиционните инструменти при препариране на костна тъкан. Сетове и видове накрайници
Hours
Speakers
Programs
Sponsors

Цени

изберете най-подходящата за Вас

Такса до 31.05.2016

110лева

Такса след 31.05.2016

140лева

Студенти и Докторанти

-50%отстъпка от такса участие

Куверт за Гала вечеря

60лева
Информация за събитието

Кога, Къде и Как

Местоположение

Държавна Опера Бургас
пл. Бургаска Комуна,
8000 Бургас, България

Координати

42.493402
27.470574

Гала вечеря

Регистрирайте се и за нашата гала вечеря, създайте социални контакти

Организатори

BgDA-BGFDI-BGBurgas-BG

Куверт за Гала вечеря

60

лева

Студенти и Докторанти

-50%

отстъпка от такса участие

Такса след 31.05.2016

140

лева

Такса до 31.05.2016

110

лева