Регистрация за конгреса ще се извършва в главното фоайе на Международния конгресен център в Бургас на 15 юни от 14 до 18 часа. Запознайте се подробно със социалната програма на конгреса и с условията за участие.

Запишете се за предконгресния курс на 15-ти юни в 11 часа.

Бургас, 15 – 17 юни 2023 Директно онлайн излъчване на конгреса.

Д-р Николай Шарков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОРГАНИЗАЦИОННИЯ
КОМИТЕТ

ПРИВЕТСТВИЕ

Доц. д-р Тодор Узунов, доктор

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАУЧНИЯ КОМИТЕТ

ПРИВЕТСТВИЕ

Програма на Конгреса

  • Зала № 1 – „Форос“, ет. 2
  • Зала № 2 – „Бургас“, ет. 4
  • 15 ЮНИ - Предконгресен курс
09:00 - 13:30
Модератор доц. Т. Узунов
Участието на лектора и предоставената тема са с подкрепата на ДентаТехника.   Д-р Константинос Сергис, Гърция     Научете как да прилагате дигитални техники за протетично и имплантно лечение на трудни случаи. Използвайте всички налични функции на TRIOS, като Smile Design и Patient Monitoring за да подпомогнете  дигиталния си работен процес и да съставите своя дигитален работен протокол за  сложни случаи. Планирайте и проектирайте виртуа
Неснемаемите протезни конструкции върху естествени зъби и/или дентални импланти е предпочитан метод за протетично лечение при частично или цялостно обеззъбяване. Настоящият прогрес в областта на денталната медицина създаде нови възможности за снемане на информация от протезното поле, дизайн и производство на фиксираните протези. Непрекъснато се разширява спектърът от иновативни материали, широко използвани за метални и безмета
Д –р Христина Галева Катедра Протетична дентална медицина Факултет по дентална медицина Медицински университет – София, България   Снемането на коректен отпечатък винаги е в основата на прецизното протетично възстановяване. В последното десетилетие все по – застъпени в клиничната практика стават дигиталните методи за снемане на отпечатък. Бързото развитие на CAD/CAM системите и в частност различните скенери за дигитализац
“Промяната е единственото постоянно нещо в живота”. Това е казал гръцкият философ Хераклит около 500 години преди новата ера. Дали е валидно и днес?   През последните десетилетия технологиите преобразуваха денталния свят из основи -  използваните нови материали и апаратури, протоколите и мисленето на клиницисти и зъботехници, получените резултати и цялостното преживяване на пациентите в денталния кабинет. Някои от тях са усто
Гл. ас. д-р Тодор Богданов 3DLab Катедра по Медицинска физика и биофизика Медицински факултет Медицински университет – София, България   От първите изследвания на добавяне на материали (additive manufacturing) през 80-те години на ХХ век от д-р Хидео Кодама и Чарлс 'Чък' Хъл до RepRap проектът развитието на 3D принт технологиите е насочено към свободата да визуализираме представите си. Тази технология в наши дни не е само нова платформа за съз
14:00 - 17:30
Модератор доц. Е. Радева
При продължителна ендодонтска инфекция с наличие на фистула, предоперативен оток и болка, голям размер на периапикалната лезия, както и фактори от страна на пациента, е показано лечение в няколко посещения. При първото посещение се извършва основната инструментална обработка и иригация на кореновите канали, тъй като наличието на бактериален биофилм и замърсяващ слой са пречка за ефективното действие на последваща интраканална дез
Лекцията разглежда възможностите на съвременната дентална медицина за осъществяване на ендодонтско лечение в едно посещение. Ще бъдат разгледани индикациите, контраиндикациите и стъпките за едносеансово кореново лечение. Ще бъдат представени различни стратегии за обработка на кореновите канали чрез изцяло машинен протокол на работа (съвременни никел-титаниеви инструменти Kerr, TF-adaptive, Traverse, Zenflex). Ще бъдат дискутирани начините за и
Лечебният план при лечение на патология с ендодонтски произход включва конкретен клиничен протокол, отговарящ на съответната нозологична единица. Стриктното спазване на този протокол създава условия за постигане предвидими резултати с добра прогноза в краткосрочен и дългосрочен план. Във всеки етап от лечебния процес възникват предпоставки за грешки и усложнения от различно естество, които оказват негативен ефект върху изхода о
09:00 - 13:00
Модератор доц. С. Димитрова
Успехът на кореновото лечение зависи от пълното отстраняване на инфектираните тъкани от системата на кореновите канали. Днес, с развитието на никел-титаниеви ротационни системи, оформянето на коренови канали стана доста лесно и бързо. Въпреки механичното намаляване на бактериалната популация, не е възможно да се елиминират всички бактерии и отпилки от кореновите канали без използването на антибактериални разтвори и системи за ак
Фирмена презентация на „Sandoz“ Доц. д-р Елка Радева, дм Катедра Консервативно зъболечение Факултет по дентална медицина Медицински университет – София, България   За симптоматично и краткосрочно лечение на болкови състояния, свързани със зъбна болка, болка след дентални процедури, както и болка след хирургична интервенция, най-често в денталната практика се използват нестероидни противовъзпалителни средства (1,2). При п
Ендодонтията е една от областите в денталната медицина, в която не можем да наблюдаваме директно действията си.  Поради тази причина и взимайки предвид  ендодонтската класификацията е наистина трудно да разрешим всеки клиничен  случай, който достига до нас. Бих искал да споделя някои от най-предизвикателните случаи, които съм лекувал и които  не бих могъл да разреша без микроскоп или CBCT, тъй като съвременните  технологии са интегр
14:00 - 17:05
Модератор доц. Д. Нейчев
Участието на лектора и предоставената тема са с подкрепата на „Oral B“     Д-р Харалампос Калайцакис, Гърция Член на Гръцкото общество по пародонтология и имплантология Член на Европейска федерация по пародонтология  Член на Американска академия по пародонтология     Според последните епидемиологични проучвания тежкият пародонтит, или пародонтитът в III и IV стадий (в съответствие с новата класификация на пародо
Фирмена презентация на „Берли-Хеми/А. Менарини България“   Проф. д-р Владимир Панов д.м.н. Катедра Консервативно зъболечение и орална патология Факултет по дентална медицина Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, България   Устната кухина е особено податлива на проявите на вирусни заболявания. Вирусните инфекции често имат субклиничен ход и клиничните прояви под формата на орални лезии са резулта
Предоставената тема и лектора са по договор за сътрудничество между Българския зъболекарски съюз и Гръцката дентална асоциация  Д-р Емануил Вардас, DDS, MSc, PhD Отделение по орална патология и Болнична дентална медицина Факултет по дентална медицина Национална и Каподистриански университет - Атина, Гърция Медикаментозно предизвиканата челюстна остеонекроза (МПЧО) е тежко усложнение, което се проявява с много различни клиничн
Предконгресен лекционен и практически курс, организиран от БЗС и „ДентаТехника“, 15.06.2023 г. /четвъртък/, 11:00 ч. , зала на х-л „България“ ИЗРАБОТВАНЕ НА МОСТОВЕ И КОРОНКИ НА МЯСТО  - ИЗЦЯЛО ДИГИТАЛЕН ПОДХОД ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ДЕНТАЛНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ В СЪЩИЯ ДЕН Д-Р КОНСТАНТИНОС СЕРГИС, ГЪРЦИЯ Научете как можете да интегрирате вашия интраорален скенер TRIOS в ежедневната си дентална практика, следвайки плавен и предвидим работен про
  • Зала № 1 – „Форос“, ет. 2
  • Зала № 2 – „Бургас“, ет. 4
09:00 - 13:00
„Планиране на лечение в зоната на естетиката“ е дидактическа лекция както за зъболекари, които започват да се занимават с дизайн на усмивката, така и за тези, които са запознати с основните умения, но искат да преминат към следващото ниво. Целта на тази презентация ще бъде да научи всички участници на необходимите умения за успешно изработване на мотивационен mock up, поставяне на керамични фасети и корони,  и да ги запознае с по-напредн
В днешно време дигиталните технологии навлизат все повече в ежедневието на лекарите по дентална медицина и спестяват време и ресурс както на клинициста, така и на зъботехника, оптимизират лечението и водят до предсказуеми резултати. Използвайки предимствата им, ние можем по-добре да комуникираме с пациента, да визуализираме лечебния план, да тестваме проекта на бъдещите възстановявания, да обсъдим препарациите, възстановителни
Разрешаването на сложни клинични случаи, включва всички аспекти на нашата дентална професия. Леченията трябва да се извършват безопасно и сигурно, съобразявайки се с природата и биологичните особености. За да бъдем минимално инвазивни в леченията си, се нуждаем от всички ресурси на съвременния дентален свят. Използването на системата Invisalign е част от плана за лечение, както  на сложни комплексни случаи, така и на  по- леки комплексн
Участието на лектора и представената тема са осигурени от Асоциация „София Дентал Мийтинг“ по договор с Български зъболекарски съюз   Д-р Мирела Ферару, Румъния     Възстановяването на зъби в естетичната зона винаги е било предизвикателство поради необходимостта да се комбинира структурната сила на възстановените зъби с естетична интеграция към съседните зъби. Още повече, за да се постигне хармоничен резултат на инди
14:00 - 17:30
Модератор проф. Л. Андреева
Темпоромандибуларните заболявания са сложна, хетерогенна и многофакторна група от увреждания на стоматогнатната система, които изискват прецизна съвременна диагностика и различни терапии в зависимост от конкретното заболяване. Често съпътстващите ги коморбидни състояния налагат прилагането на интердисциплинарен подход от различни специалности, акцентиране върху стратегиите за превенция, диагностика и лечение, основани на до
Общопрактикуващият дентален лекар ежедневно се сблъсква със заболявания и различни патологични състояния на оралната лигавица, които имат разнообразни етиология. Тези заболявания се манифестират общо взето еднообразно, независимо дали са предизвикани от локални причини или са симптоматични на някои общи заболявания, което създава диагностични затруднения. Въпреки, че повечето заболявания на оралната лигавица не са опасни за жи
Развитието на технологиите, екологията, повишаването на стандарта на живота и качеството на здравните услуги, натрупването на познание дава възможност на все повече хора да доживеят до напреднала и преклонна възраст. Удълженият живот е голям успех на човечеството - медицински и социален, но и предизвикателство, поради възникването на нови проблеми. Гериатричните пациенти са специфична група поради промените, които неминуемо на
09:00 - 13:30
Модератор проф. М. Абаджиев
Участието на лектора и представената тема са осигурени от Асоциацията на денталните мениджъри в България по договор с Български зъболекарски съюз   Ирена Соколова, България   “Комуникацията-ключът към успешното управление на денталната практика” е обучение предвидено за специалисти дентална медицина и собственици на дентални практики, като води до изграждане на умения да се комуникира успешно, както в ежедневието, така и
Участието на лектора и предоставената тема са с подкрепата на Спароу Медикъл БГ   Проф. д-р Кърд Болън, DDS, PhD, MSc perio. PGCert rest dent, Белгия Главен редактор на Journal of Dental Health, Oral Disorders & Therapy Отговорен редактор на Journal of Dental Reports & Practice Посланик на фондация Cleanlmplant Посланик на Z-Systems   При недостатъчен костен обем, установен при интраорален преглед, повечето специалисти препоръчват костна аугментация, преди поставянето на импланти.
14:00 - 17:15
Модератор проф. С. Топалова
От векове съществува желанието да изглеждаме по-добре. Всички знаем, че усмивката е най-големият контраст на човешкото лице и това я прави още по-важна за хармонията на лицето. Въпреки че съществува безкрайна  маркетинг машина да имаш по-бели и по-ярки зъби, всички знаем че природата има определен дизайнерски елемент, който може да бъде променян в определени граници. Защо тогава зъбите/протезите, които даваме на пациентите да са разл
Съвременната дентална медицина налага все по-високи изисквания към клиницистите за осигуряване не само на дългосрочност и  функционалост, но все повече налага постигането на естетични  резултати. Най-голямата предизвикателство пред денталния лекар са естетичните възстановявания във фронталната зона на горна челюст, при които се налага и промяна на мекотъканния контур и обем. В последните години настъпиха много промени в препара
Фирмена презентация на Complete Dental Solutions Д-р Манол Ивчев, България Цели: Да бъде осъзната важността на планиране на всички 3D движения на долната челюст по време на функция, преминавайки от статична към динамична диагноза; Да бъде разбрана важността да има една и съща референтна равнина при 2D и 3D оценка на нашите пациенти; Да се сравни прецизността на клиничният отпечатък и гипсовия модел в сравнение с интра-оралното сканиране и 3D
Часа
Лектори
Конгресни сесии
Кредити за СДО

Цени

Регистрирайте се в офиса на Вашата районна колегия.

Ранно записване до 23.05.2023

200лева

Конгресна такса след 23.05.2023

250лева

Записване за Гала вечеря

90лева

*50% отстъпка от основната конгресна такса за студенти и докторанти

*Таксата за участие онлайн се заплаща само чрез виртуален ПОС терминал.

*Таксата за участие в предконгресния курс се заплаща по банков път, записвания се приемат до запълване на местата.

Информация за събитието

Кога, Къде и Как

Местоположение

Международен конгресен център Бургас

Морска гара, Бургас

https://iccb.bg/bg/

Burgas-BG

Община Бургас

 

https://www.burgas.bg/

Организатори

BgDA-BG

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Записване за Гала вечеря

90

лева