Д-р Николай Шарков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОРГАНИЗАЦИОННИЯ
КОМИТЕТ

Проф. д-р Снежанка Топалова – Пиринска, дм

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАУЧНИЯ КОМИТЕТ

ПРИВЕТСТВИЕ

Програма на Конгреса

  • Конферентна зала, Гранд Хотел „Поморие“
  • Зала „Атриум“, Гранд Хотел „Поморие“
Гингивалната рецесия е крайният резултат от взаимодействието на множество етиологични фактори. Идентифицирането и дефинирането на обхвата на въздействие често не е възможно, като резултат от това все още се търсят нови методи за изследване и елиминиране на потенциалните етиологични фактори. Целта на настоящото изследване е да се представи етиопатогенезата на гингивалните рецесии по отношение на анализа на модифицируеми фактори,
Композитните възстановявания съставляват голяма чат от ежедневната дентална практика. За последните 20 години те преобърнаха концепциите на естетичната и възстановителната дентална медицина. Въпреки това винаги клиницистите срещат затруднения да изработят естествени и функционални като естествени зъби композитни възстановявания. Независимо дали това се дължи на лоши оптични свойства на използваните материали или недостатъ
Въведение Взаимоотношенията между лазерното лъчение и човешкия организъм са каскадни в резултат на процеси на осцилация, които се провокират по метода на Турболентната Лазерна Медицина (ТЛМ) . Въпросът за ефективността на ТЛМ в случаите на хронични функционални нарушения на дъвкателния апарат е все още дискутабилен. Цел и задачи Целта на настоящата работа бе да  се направи оценка на лечебната ефективност на ТЛМ в протетичната ден
Апикалните периодонтити са често  срещано състояние във всекидневната ни пракса. Неуспешната ендодонтска терапия най често  се  характеризира със апикален периодонтит. Етиологијата най често е във персистиращата   инфекция вътре във каналният систем. Понякога инфекцията е секундарна поради коронарно микропросмукване Понякога  инфекцията е екстрарадикуларна. Терапията на апикалните периодонтити може да биде конзервативн
Предраковите заболявания на лигавицата на устната кухина и червената граница на устните са често срещана патология; в 62.7-96.4% от случаите те предшестват появата на рак. Независимо от това, че лигавицата на устата и червената граница на устните са видими при оглед, злокачествените новообразувания в голям процент от случаите (повече от 60%) се диагностицират в късен стадий от лекарите по дентална медицина. В този смисъл, лекарите по дента
Целта на тази лекция е да разгледа в интерактивен формат следните въпроси: Откъде идва стресът на всеки дентален лекар-собственик на дентална практика? И кой е ключът за справяне с него? Кои са 5-те основни лоста, които “оркестрирате” като управител на дентална практика? Кой е №1 принцип за устойчиво управление на денталната практика в името на пациента?
Проф.д-р Паула Перлеа*, асистент д-р Кристина Коралиа Нестор* *Факултет по Дентална Медицина, Университет по медицина и фармация „Карол Давила“, Букурещ, Румъния. За да бъде извършено качествено ендодонтско лечение трябва да се постави правилна диагноза и да се състави адекватен лечебен план. Периапикалните лезии трябва да се диагностицират радиографски възможно най-рано, като понякога се налага и допълнителна конично-лъчева том
  • Конферентна зала, Гранд Хотел „Поморие“
  • Зала „Атриум“, Гранд Хотел „Поморие“
  • Уъркшоп прояви, Зала № 4,
  • Зала № 3, Гранд Хотел „Поморие“
Клинични случаи на прекомерна костна резорбция, наличие на тънка, неподатлива лигавица, екзостози или болезнени неврогенни точки изискват специфични методи на лечение с цели протези. В тези случаи протетичното лечение с цели протези, подплатени с еластични материали е метод на избор, който решава редица клинични проблеми. В лекцията ще бъдат дискутирани показанията и противопоказанията за подплатяване на цели протези с еластичн
Денталната медицина, базирана на доказателства, промени научния подход в  протезирането, като постави ударението  върху клиничните умения в една от най-бурно развиващите се области на денталната медицина. Постигнатият огромен напредък в разработването на нови дентални материали,   неминуемо даде своето отражение и върху начините на протезиране. С новите течения в адхезивната и естетичната дентална медицина  типа на възстановя
Ил. Христов – Медицински Университет – Пловдив, Факултет по дентална медицина, катедра по Протетична дентална медицина Въведение: Използването на восъчен моделаж и предварителни конструкции е абсолютно належащо в съвременната дентална медицина. То е задължително в случаите на цялостна рехабилитация, свързана с промени във формата и големината на зъбите, височината на захапката и при лечение на тежки форми на абразия. Целта на
В днешно време лечението с прозрачни алайнери е успешен метод за повлияване на малоклузиите, особено при възрастни пациенти, които искат естетично ортодонтско лечение. И ако първоначално употребата им била ограничена  до съвсем леки деформации малко по малко обхватът на случаите, които могат да бъдат лекувани с този подход,  значително се разширява. Алйнер F22 е създаден от Университета на Ферара и се прилага след научно проучван
Денталната медицина не е изолирана дисциплина, а част от общата медицина. Патологичните процеси в устата са с подобна характеристика като в другите системи и органи и съществува взаимна зависимост и двустранно влияние. Общото заболяване често дава отражение върху състоянието на твърдите и меките тъкани в устата, но и промененото орално състояние влияе на общото състояние. Множество процеси (физиологични и патологични) в другите ч
Ежедневната ендодонтска практика може да ни срещне с много трудности: прагове, запушвания, големи кривини, пулпмо камъни, калцирани канали. Те представляват предизвикателство за оператора и в „технологичната епоха на ендодонтията”, очертават границата между общопрактикуващите лекари по дентална медицина и специалистите по ендодонтия. Калцифицираните канали са чести при възрастните пациенти и калцификациите могат да имат разл
Екстракцията на зъби е най-разпространената хирургична интервенция в денталната медицина. Тя се осъществява ежедневно и в почти всички дентални практики. В повечето случаи преминава леко и без усложнения. Въпреки това обаче, всеки случай изисква да се подходи внимателно и много отговорно. Като всяка хирургична операция тя крие рискове по време на интервенцията, а и след това. В настоящият момент подобна хирургична помощ търсят реди
myPOS е цялостно платежно решение, създадено за малки, средни бизнеси и независими професионалисти. myPOS е особено ефективен в сферата на професионалните услуги, тъй като дава възможност на извършителите на услуги да приемат картови плащания от своите клиенти лесно и сигурно, през ПОС терминали и онлайн канали. Всеки ПОС терминал се предлага с безплатна myPOS сметка и бизнес дебитна карта MasterCard. Сумите от всички приети плащания постъпв
08.06.2019 г. – 14.00 – 17.00 - Д-Р ВИТОРИО ФРАНКО, ИТАЛИЯ, ФИРМА VDW GmbH  – “OФОРМЯНЕ НА КОРЕНОВИТЕ КАНАЛИ САМО С ЕДНА ПИЛА ПО СИСТЕМАТА RECIPROC BLUE FILE”, ЗАЛА  № 4, ГРАНД ХОТЕЛ „ПОМОРИЕ“ Модерният подход ни позволява да улесним неимоверно ендодонтското лечение. Болшинсвото ендодонтски случаи могат да бъдат излекувани много по-лесно и без инциденти, ако използваме модерни инструменти и техники. Целта на този практически курс е да опише процеса с
Hours
Speakers
Programs
Sponsors

Цени

Регистрирайте се в офиса на Вашата районна колегия.

Ранно записване до 31.05.2019

110лева

Конгресна такса след 31.05.2019

140лева

Записване за Гала вечеря до 22.05.2019

60лева

*50% отстъпка от основната конгресна такса за студенти и докторанти

Информация за събитието

Кога, Къде и Как

Местоположение

Гранд хотел Поморие
8200 Поморие, България
ул. Проф. Стоянов 5

http://grandhotelpomorie.com

LOGO POMORIE

Община Поморие

 

https://www.pomorie.bg/

Организатори

BgDA-BG

Ранно записване до 31.05.2019

110

лева

Конгресна такса след 31.05.2019

140

лева

Записване за Гала вечеря до 22.05.2019

60

лева

Директно онлайн излъчване