Профилактика и скринингови методи при диагностиката на преканцерозите на устната лигавица и ранните форми на рак

Предраковите заболявания на лигавицата на устната кухина и червената граница на устните са често срещана патология; в 62.7-96.4% от случаите те предшестват появата на рак. Независимо от това, че лигавицата на устата и червената граница на устните са видими при оглед, злокачествените новообразувания в голям процент от случаите (повече от 60%) се диагностицират в късен стадий от лекарите по дентална медицина. В този смисъл, лекарите по дентална медицина трябва да бъдат със завишено внимание по потношение на онкологичната патология, включително чрез използване на допълнителни диагностични методи.

Понастоящем, с цел активно откриване на предракови заболявания и ранни стадии на злокачествени тумори на устната кухина и на червената граница на устните, заедно с огледа на устната кухина и палпацията на регионалните лимфни възли, се прилага иновативен метод за скринингова диагностика – луминесцентна (автофлуоресцентна) стоматоскопия. В резултат на автофлуоресцентна стоматоскопия във фокусите на предраковите и ракови заболявания, интензивността на луминисценцията е значително намалена и те се визуализират като фокално нехомогенно потъмняване (ефект „тъмно петно”).

Луминесцентната (аутофлуоресцентна) стоматоскопия е неинвазивен, безконтактен метод за визуализация на предракови заболявания и ранни стадии на злокачествени тумори на устната кухина и на червената граница на устните, което позволява да се повиши ефективността на диагностиката им с помощта на APS LED – апарат.

Проведена е автофлуоресцентна стоматоскопия на устната лигавица при 25503 пациенти. При 110 пациенти са открити предракови заболявания, а 28 пациенти са с диагноза рак на устната лигавица и червената граница на устните. При 2421 пациенти, които не са имали оплаквания, са идентифицирани възпалителни заболявания на устната лигавица.

Получените резултати свидетелстват за ефективността на използването на автофлуоресцентна диагностика с помощта на светодиодния апарат APS в условията на стоматологичното лечение за спазване на онкологичната бдителност.

Ключови думи: диагноза, предракови заболявания на устната лигавица; луминесцентна стоматоскопия.

 

Ключови думи: диагноза, предракови заболявания на устната лигавица; луминесцентна стоматоскопия.

Ранно записване до 31.05.2019

110

лева

Конгресна такса след 31.05.2019

140

лева

Записване за Гала вечеря до 22.05.2019

60

лева

Директно онлайн излъчване