7. Използване на апарат за бързо разширение (Rapid Maxillary Expander) при безекстракционно лечение на пациент с клас II-2 – клиничен случай

М. Стоилова, Г. Стоилов

МУ – Пловдив, Факултет по дентална медицина, Катедра Ортодонтия

Апаратът за бързо разширение горна челюст от типа Hyrax се циментира с пръстени за първите премолари и молари. При необходимост от безекстракционно лечение на случаи на клас II-2 e нужно да се оцени дали използването на този апарат ще спомогне за коригирането на деформацията.

Цел: Представянето на клиничния случай при пациент с постоянно съзъбие има за цел да проследи трансверзалните промени след разширение на горната зъбна дъга с апарат за RME през инициалната фаза от ортодонтското лечение.

Материал и методи: Пациентката на 14 години с постоянно съзъбие е прегледана в катедра Ортодонтия на Факулета по дентална медицина в Пловдив. От биометричните изследвания на ортодонтските модели се установи трансверзална недостатъчност при измерване на интерпремоларната и моларна ширина, ретрузия в горна челюст, шиповиден латерален резец (21), дълбока и дистална захапка. За корекция на скелетните и дентоалвеоларни несъответствия се използва апарат за бърза експанзия. Промените в трансверзалните показатели са измерени по метода на Pont. В изследването се използват стойностите на нормите по Linder и Hart.

Резултати: Използването на апарат за бързо разширение в горна челюст постига отваряне на срединния небцов шев и трансверзално увеличаване на ширината на горната зъбна дъга едновременно в премоларен и моларен участък, увеличаване на интерканиновото разстояние създаване на допълнително разстояние между централните резци (диастема).

Заключение: Въз основа на резултатите може да се заключи, че използването на фиксиран апарат за бързо разширение на максилата постига необходимата трансверзална корекция на горната зъбна дъга. Тази корекция води до осигуряване на подходящи условия за правилно подреждане на наличните зъби в дъгата.

Ключови думи: Rapid Мaxillary Еxpander, бързо разширение на горна челюст, трансверзална корекция на горна зъбна дъга

Ранно записване до 31.05.2019

110

лева

Конгресна такса след 31.05.2019

140

лева

Записване за Гала вечеря до 22.05.2019

60

лева

Директно онлайн излъчване