10. Ортодонтско-протетично лечение на хиподонтия на горни латерални резци

Т. Б. Йорданова

Медицински университет – София, България, Факултет по дентална медицина, Катедра по Ортодонтия

Широко застъпено в литературата е становището, че хиподонтията на горни латерални резци е втората по честота след хиподонтията на долни втори премолари. Основните подходи при лечение на този тип деформации са: затваряне на мястото чрез ортодонтско преместване на съседни зъби или създаване на място с последващо протетично възстановяване.

Цел: Да се изследват възможностите за ортодонтско освобождаване на място, като подготовка за протетично възстановяване на липсващите зъби в горна челюст при пациенти с III скелетен клас и завършен растеж.

Материали и методи: При 9 паценти с III-ти скeлетен клас, завършен скелетен растеж и хиподонтия на горни латерални резци беше проведено ортодонтско лечение с фиксирана техника. В освободеното място бяха поставени зъбни имплантати. За лечение на съпътстващата малоклузия беше използван стрипинг на зъбите в долна челюст.

Резултати и обсъждане: Ортодонтски подход с отваряне на място и възстановяване броя на зъбите в горна челюст беше избран, поради наличието на съпътстваща деформация – прогения (III скелетен клас). С проведеното ортодонтско лечение бяха коригирани ротациите на горните премолари, дистализирани горните кучешки зъби и подобрен наклона на горните странични зъби, като по този начин бе освободено необходимото място в зъбната дъга.

Изводи: Изборът на лечебен план зависи от броя и местоположението на липсващите зъби, съпътстващата зъбно-челюстна деформация, профила на пациента, състояниетo, цвета и формата на съседните зъби. Наличието на хиподонтия най-често изисква комплексно ортодонтско-протетично лечение, като предпоставка за постигане на оптимално естетическо и функционално възстановяване на съзъбието.

Ранно записване до 31.05.2019

110

лева

Конгресна такса след 31.05.2019

140

лева

Записване за Гала вечеря до 22.05.2019

60

лева

Директно онлайн излъчване