Открийте усмивката. Минимално инвазивни възстановявания с максимална естетика. Новите адхезивни протоколи за по-добро третиране на повърхностите (фасети, частични фасети, онлеи –овърлеи-корони, мостове и висящи тела)

13:00 – 15:00

Открийте усмивката. Минимално инвазивни възстановявания с максимална естетика. Новите адхезивни протоколи за по-добро третиране на повърхностите (фасети, частични фасети, онлеи –овърлеи-корони, мостове и висящи тела)

В днешно време пациентите са във все по-голяма степен наясно с възможностите на съвременните протетични керамични възстановявания. Изискванията им към клиницистите съответно са по-високи до такава степен, че „Естетичната дентална медицина“ все повече се превръща в самостоятелна специалност. Подобрената естетика на нашите възстановявания не се дължи единствено на подобрените технологии, а е следствие на прилагането на нови клинични подходи. Концепцията за „Биомиметика“, въведена от Паскал Магне и Урс Белзер ни позволява да правим керамични реставрации, чиито механични качества се доближават до тези на естествените твърди зъбни тъкани.

Фундаментите на тази концепция са пестенето на естествени тъкани, изучаване и възпроизвеждане на създаденото от природата, стриктно следване на адхезивните протоколи и използване на козметични материали в правилно съчетание със зъбния субстрат. Естетиката се постига посредством използването на стъклокерамични материали, залепени върху консервативно препарирани зъбни тъкани. След запознаването с основите на естетиката и съвременните естетични възстановителни материали, ще представим серия от клинични случаи, стартирайки от най-простите към най-сложните:

1. Частични и цели керамични фасети във фронталния участък.
2. Инлеи, онлеи и овърлеи в дисталните участъци.
3. Използването на мостове с висящи тела като алтернатива на поставянето на импланти.
4. Корони и мостове с периферна препарация, което все още е валидна лечебна възможност в случаи на стари коронкови препарации или значително разрушени зъби.

Куверт за Гала вечеря

60

лева

Студенти и Докторанти

-50%

отстъпка от такса участие

Такса след 31.05.2016

140

лева

Такса до 31.05.2016

110

лева