Оралните заболявания и денталният лекар

Лигавицата на устната кухина може да се засегне от почти всички групи патологични процеси. Наблюдават се характерни за устната кухина заболявания като преканцерози, доброкачествени и злокачествени тумори, некротизираща сиалометаплазия, левкокератоза, еритроплакия, афтозни заболявания, съдови малформации и тумори, оро-фациални синдроми и др. Други лезии на оралната лигавица са симптоматични за системни заболявания като в определени случаи те могат да бъдат единствена изява. Многообразието от патологични процеси включва булозни и везикулозни лезии от автоимунен или вирусен характер, реакции на свръхчувствителност, тъканно-медиирани алергични процеси, орални лезии при заболявания на хемопоезата, като левкози, агранулоцитоза, анемии, тъканни реакции и процеси в резултат на системна медикация или вследствие терапия на малигнени заболявания и др.

В определени случаи в устната кухина може да се развие първа и единствена лезия на заболявания, като pemphigus vulgaris, pemhigoid, lupus erythematous, левкоза, лимфоми, плазмоцитом, хистиоцитоза и др. В тези случаи своевременното диагностициране и разграничаване от характерните за устната лигавица първични заболявания е от важно значение за правилното лечение и за прогнозата.
Клиничната картина на повечето заболявания на оралната лигавица обикновено е сложна. Често различните патологични процеси се проявяват със сходни, трудни за различаване обективни симптоми. От друга страна, специфичната биология на устната кухина, травмата върху лезиите и насложените възпалителни процеси, довеждат до допълнителни затруднения в диференциалната диагноза. Това налага задълбочен диагностичен подход, динамично проследяване и не на последно място, отдаденост и познаване на отговорностите и компетенциите на денталния лекар.

Куверт за Гала вечеря

60

лева

Студенти и Докторанти

-50%

отстъпка от такса участие

Такса след 31.05.2016

140

лева

Такса до 31.05.2016

110

лева