Ключови думи: отпечатъчни материали, методи на дезинфекция, дименсионална устойчивост
Keywords: impression materials, disinfection methods, dimensional stability