Ключови думи: указания при нараняване, наредби и заповеди