ключови думи: зъбно-челюстно несъответствие, смесено съсъзъбие, алайнери