Ключови думи: анкетно проучване, поведение при наранявания