Ключови думи: Интраорално сканиране, STL файл, конвенционални
алгинатни отпечатъци

ПРЕДИМСТВО НА ДИГИТАЛНОТО СКАНИРАНЕ В ОРТОДОНТИЯТА