Ключови думи: СВСТ; Хиперодонтия; Ретинирани зъби

ПРЕДИМСТВА НА СВСТ ИЗСЛЕДВАНЕТО ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА СЛУЧАИ С ХИПЕРОДОНТИЯ