Д-р Христина Галева

Д-р Христина Галева

Катедра Протетична дентална медицина

Факултет по дентална медицина

Медицински университет – София, България

 

Д-р Христина Галева е асистент в Катедра Протетична дентална медицина, ФДМ, МУ – София от 2018 г. По настоящем е специализант и докторант към катедрата. Участник е в два научни университетски проекта, единият от които е отличен с „Отлична“ оценка. Автор е на шест научни статии, публикувани в международни издания със SCOPUS ранг. Участвала е в няколко международни конференции с орални и постерни презентации.

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Записване за Гала вечеря

90

лева