Д-р Тодор Богданов

Д-р Тодор Богданов

Гл. ас. Тодор Богданов е член на Съюза на Физиците в България. Служител в катедра „медицинска физика о биофизика“ от октомври 2015 г. и административен асистент на същата от 2018 г. Отличен с „Награда за млад учен на името на АКАД. АСЕН ХАДЖИОЛОВ в областта на фундаменталните науки“ на Медицински факултет на МУ-София през 2019 г. Основател и ръководител на 3DLAb – лаборатория на МФ, МУ-София целяща развиването на технологии за тримерно принтиране и приложението им за създаване на обучителни и тренировъчни модели с приложение в обучението да студентите по медицина и дентална медицина. Ръководител на проект към ФНИ, отличен с оценка „Много добър“. Участник в редица национални и международни проекти.

Има над 25 научни публикации и редица участия в научни конгреси, симпозиуми и конференции в България  и в чужбина, над 10 изнесени лекции на национални и международни конгреси.

 

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Записване за Гала вечеря

90

лева