Д-р Димитър Николаев Костурков, дм

Д-р Димитър Николаев Костурков, дм

Д-р Димитър Костурков завършва Факултета по дентална медицина, гр. София през 2014 г. От тогава работи в дентална клиника Узунов Дентал, като там се занимава само с ендодонтия и лечение на зъбния кариес. През 2016 г. става редовен докторант в Катедра Консервативно зъболечение към ФДМ-София. През 2019 г. придобива ОНС „Доктор“ след успешно защитен дисертационен труд. Същата година става асистент в катедрата. През 2020 г. придобива специалност „Оперативно зъболечение и ендодонтия“. От 2021 г. е главен асистент в Катедра Консервативно зъболечение, ФДМ, МУ-София. Автор на голям брой научни проекти и публикации в български и международни списания. 

Основните интереси на Д-р Костурков са свързани с микроскопски подпомогнатата ендодонтия, лечение на зъбния кариес, дентална фотография, дигитална дентална медицина. Член на БЗС, Контролна комисия на СРК на БЗС, БНДДМ, Sofia Dental Meeting. Международен ендодонтски лектор на Inspire Dental Academy, VDW endodontics, Carl Zeiss.

Ранно записване до 20.05.2022

160

лева

Конгресна такса след 21.05.2022

200

лева

Записване за Гала вечеря до 20.05.2022

90

лева

Директно онлайн излъчване