Д-р Димитър Николаев Костурков, дм

Д-р Димитър Николаев Костурков, дм

 • образование – ФДМ, МУ-София:
  – 2014г. – магистър лекар по дентална медицина
 • 2019 – ОНС „Доктор“
 • специализации – Оперативно зъболечение и ендодонтия, 2020 г., ФДМ, МУ-София
 • месторабота – Катедра Консервативно Зъболечение, ФДМ, МУ-София; Дентална клиника „Узунов Дентал“
 • трудов стаж, професионален опит и компетенции – 9 г.; лечение на зъбния кариес и неговите усложнения, ендодонтия, дентална физиотерапия, дентална фотография, дигитална дентална медицина
 • научни интереси – в областта на оперативното зъболечение и ендодонтията, денталната фотография и дигиталната дентална медицина; 30+ публикации у нас и в чужбина
 • цитирания, проектна дейност – 60+ цитирания; участие в 7 научни проекта на МУ-София
 • придобити научни степени – ОНС „Доктор“ през 2019г.
 • организационни компетенции – преподаване на студенти във ФДМ, МУ-София; преподаване в Inspire Dental Academy – лекции и курсове; провежда не на лекции
 • членство в национални и международни организации – БЗС (делегат); СРК на БЗС (член на контролна комисия); БНДДМ; Асоциация Sofia Dental Meeting; Inspire Dental Academy; Zeiss international speakers; Kerr endodontic speakers

институционални, национални и международни награди – 2017 първа награда за най-добър научна разработка от SPIE

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Записване за Гала вечеря

90

лева