Д-р Богомил Андонов, дм

Д-р Богомил Андонов, дм

 • МУ Пловдив ФДМ, 2005 г., Магистър
 • 2012 г. – придобита специалност „Оперативно зъболечение и ендодонтия“, МУ Пловдив, ФДМ,
 • „Д-р Бгомил Андонов АИПППДМ“ ЕООД
 • 2005 – до настоящия момент – лекар по дентална медицина
 • 2008 – 2022 – асистент към катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“, МУ Пловдив, ФДМ
 • 2022 – защитен дисертационен труд и придобита ОНС „Доктор“

Научни интереси:

 • Проект: Облитерация на кореновите канали
 • Проект: Асептика и антисептика в ендодонтията.
 • Проект: Методи и средства за подорбяване на видимостта в оперативното поле при ендодонтско лечение (подадена заявка за одобряване на патент).
 • Проект: Изследване на отношението на студентите по дентална медицина за работа в духа на алтруизма и филантропията.
 • Проект: Изследване на отношението на студентите по дентална медицина от женски пол към половото неравенство и сексуален тормоз.
 • Проект: Отношение и информираност на студентите по дентална медицина по отношение на пациенти в детска възраст, които са обект на домашно насилие.
 • Проект: Международен студентски обмен.
 • Проект „Орално здраве при наркотично зависими пациенти” МУ Пловдив, ФДМ, к-ра ОЗЕ.
 • Институционален отговорник за МУ Пловдив по международен проект
 • ВУП № ДПДП 11/2020 МУ Пловдив.

Статии и цитирания: https://scholar.google.bg/citations?user=-54_0LcAAAAJ&hl=bg

 • Главен асистент Катедра ОЗЕ, ФДМ, МУ Пловдив.
 • Член на Контролна комисия РК БЗС Пловдив.
 • Член на УС на РК БЗС Пловдив
 • Член на Академичен съвет МУ Пловдив.
 • Българско Научно Дружество по Дентална Медицина – БНДДМ.
 • Съюз на Учените в България – СУБ.
 • Координатор по програма Erasmus ФДМ, МУ Пловдив.

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Записване за Гала вечеря

90

лева