Доц. д-р Тодор Узунов, доктор

Доц. д-р Тодор Узунов, доктор

Катедра по протетична медицина

Факултет по дентална медицина

Медицински университет –София

 

Доцент Тодор Узунов е зам. декан по международна интеграция и чуждоезиково обучение на ФДМ, МУ-София, Национален експерт по „Протетична дентална медицина“ към Експертен съвет по специализирани дентални дейности на МЗ, Ръководител на катедра „Протетична дентална медицина“ на ФДМ, МУ- София. Институционален координатор на програма Еразъм+ на ФДМ, МУ-София. Два мандата е заместник-председател на Български зъболекарски съюз и Председател на Комисията по комуникация. Председател на редакционната колегия на вестник „ДентаМедика“ – официален печатен орган на БЗС. Два мандата организационен секретар на Българско Научно Дружество по Дентална Медицина. Председател на Научния комитет на националния Научен конгрес на Български зъболекарски съюз. Отличен с ГРАМОТА за най-успешна научна разработка на докторанти за периода 2003-2005 г. в област Стоматология. Отличен с почетен знак “ Signum laudis”  на кожен плакет за особени заслуги за функционирането и развитието на МУ – София в годините на своята професионална реализация. Доцент Тодор Узунов е придобил специалност по Протетична дентална медицина и по Дентална имплантология. Ръководител на пет научни университетски проекта към СМН на МУ-София, три от които отличени с „Отлична“ оценка.

Има над 120 научни публикации и участия в научни конгреси, симпозиуми и конференции в България  и в чужбина, над 30 изнесени лекции на национални и международни конгреси.

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Записване за Гала вечеря

90

лева