Доц. д-р Силвия Димитрова, дм

Доц. д-р Силвия Димитрова, дм

Доц. д-р Силвия Димитрова Димитрова завършва Стоматологичен факултет на Висш медицински институт- Пловдив през 1996 г. като от 1997 г. е приета за редовен асистент. Има ридобити 3 специалности- по Оперативно зъболечение и ендодонтия, Обща стоматология и Терапевтична стоматология. През 2014 г. защитава образователна и научна степен „Доктор”. През 2018 г. се хабилитира и по настоящем е Доцент в катедра по Оперативно зъболечение и ендодонтия на ФДМ, МУ-Пловдив.

Член е на експертен съвет към Министерство на здравеопазването.

Председател на ККА на БЗС в продължение на два последователни мандата и по настоящем е председател на КК на БЗС.

Член е на УС на РК на БЗС – Пловдив.

Председател е на ОС и е член на Факултетния съвет на ФДМ, МУ-Пловдив.

Член е на управителния съвет на БНДДМ и е член на СУБ.

Управител на „Център за продължаващо обучение в денталната медицина“ ЕООД на МУ-Пловдив.

Активно участие в продължаващото и следдипломно обучение на ЛДМ чрез организиране и провеждане на практически курсове, изнасяне на акредитирани от БЗС лекции, лекции с демонстрации и дискусионни панели. Ръководител на специализанти и докторанти в катедрата по Оперативно зъболечение и ендодонтия на МУ, ФДМ Пловдив.

Развита дългогодишна лечебна и диагностично-консултативна практика с насоченост към профилактика и лечение на комплицирани ендодонтски случаи, микроскопски асистирано ендодонтско лечение и релечение в случаи със сложна корено-канална анатомия, отстраняване на сепарирани инструменти, лечение на коренови перфорации и резорбции, лечение на имунокомпрометирани пациенти и др.

Научно-изследователска дейност, насочена към  модерни методи за анализ на рискови фактори и нови възможности за профилактика  и лечение на заболявания на ТЗТ, пулпа и периодонциум. Изследване качества на инструменти и материали относно параметри на тяхното оптимално клинично приложение. Изследване на иновативни методи и средства  при ендодонтско лечение. Биомеханични проблеми при отстраняване на сепарирани инструменти. Изследване качества на природни продукти и етерични масла с възможности за тяхното използване в денталната медицина и др.

Резултатите от дългогодишната научно-изследователска дейност са публикувани в български и международни специализирани издания и представяни  с научни съобщения на национални и международни форуми в България и чужбина.

Активна преподавателска дейност чрез използване на съвременни методи на преподаване.

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Записване за Гала вечеря

90

лева