Доц. д-р Силвия Димитрова

Доц. д-р Силвия Димитрова

Активна преподавателска дейност чрез използване на съвременни методи на преподаване. Работа с изявени студенти с интереси към кариесологията и ендодонтията чрез кръжочна и индивидуална активности, довели до научни съобщения.

Активно участие в продължаващото и следдипломно обучение на ЛДМ чрез организиране и провеждане на практически курсове, изнасяне на акредитирани от БЗС лекции, лекции с демонстрации и дискусионни панели. Ръководител на специализанти и докторанти в катедрата по Оперативно зъболечение и ендодонтия на МУ, ФДМ Пловдив.

Като Зам.Председател на БЗС и Председател на Комисия по квалификация и акредитация на БЗС в два последователни мандата активно участва в разработване на стратегии и нормативни документи, свързани с продължаващото и следдипломно обучение на ЛДМ.

Като Зам.Председател на научния комитет, член на организационния  комитет на Научен конгрес  Бургас от 2014 г. и член на Управителния съвет на БНДДМ е активен организатор на различни форми и формати по продължаващо медицинско обучение на ЛДМ.

Инициира, организира и участва в международен междууниверситетски проект Grant Program  за обучение на студенти, специализанти и докторанти в използването на ротационни никел-титанови инструменти  в съвременното ендодонтско лечение.

Активно участва в осъществяването на международно сътрудничество с различни професионални и съсловни организации и университети във връзка с обмен на кадри и обмен на опит и информация в преподавателската, научно-изследователската и лечебна дейност.

Развита дългогодишна лечебна и диагностично-консултативна практика с насоченост към профилактика и лечение на комплицирани ендодонтски случаи, микроскопски асистирано ендодонтско лечение и релечение в случаи със сложна корено-канална анатомия, отстраняване на сепарирани инструменти, лечение на коренови перфорации и резорбции, лечение на имунокомпрометирани пациенти и др.

Научно-изследователска дейност, насочена към  модерни методи за анализ на рискови фактори и нови възможности за профилактика  и лечение на заболявания на ТЗТ, пулпа и периодонциум. Изследване качества на инструменти и материали относно параметри на тяхното оптимално клинично приложение. Изследване на иновативни методи и средства  при ендодонтско лечение. Биомеханични проблеми при отстраняване на сепарирани инструменти. Изследване качества на природни продукти и етерични масла с възможности за тяхното използване в денталната медицина и др.

Резултатите от дългогодишната научно-изследователска  дейност са публикувани в български и международни специализирани издания и представяни  с научни съобщения на национални и международни форуми в България и чужбина.

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

***

лева

Записване за Гала вечеря

***

лева

Директно онлайн излъчване