Доц. д-р Радосвета Андреева, д.м., България

Доц. д-р Радосвета Андреева, д.м., България

Ръководител катедра „Детска дентална медицина“, ФДМ-Варна

Професионален опит

2016г. – доцент по „Детска дентална медицина“ към катедра „Детска дентална медицина“, Факултет по дентална медицина, Медицински университет– Варна

2009 г. – асистент по същата специалност в катедра „Консервативно зъболечение и детска дентална медицина“, Факултет по дентална медицина, Медицински университет – Варна

1997 г. – общопрактикуващ лекар по дентална медицина – гр.Шумен

 

Образование

2016г.– доктор по медицина- Медицински университет– Варна. Тема на дисертацията: „Преждевременна загуба на временни зъби при деца със смесено съзъбие. Необходимост от местопазители“

2016г.– специализира Ортодонтия към Медицински университет– Варна

2015г.– Магистър по „Здравен мениджмънт“, Медицински университет– Варна

2012г.– специалист по „Детска дентална медицина“, Медицински университет– Варна

1997г. – магистър по „Стоматология“ – Медицински университет– Пловдив

1991 г. – Езикова гимназия „Гео Милев“ – гр.Добрич

 

Научни направления

Комплексно лечение на деца под обща анестезия; преждевременна екстракция на временни зъби и местопазители

 

        Научноизследователска и публицистична дейност

 

1дисертация,1 монография, автор и съавтор на над 50 статии, над 20 участия в научни конгреси в страната и чужбина.

 

Професионални позиции

Ръководител катедра  „Детска дентална медицина“, Факултет по дентална медицина, Медицински университет – Варна

Преподавател на студенти, ръководител на специализанти и докторанти

 

Членства

БЗС, НСЛДДМ, БНДДМ

Записване за Гала вечеря до 22.05.2018

60

лева

Отстъпка за студенти и докторанти

50%

от такса участие

Конгресна такса след 31.05.2018

140

лева

Ранно записване до 31.05.2018

110

лева