Доц. д-р Мустафа Гюндогар

Доц. д-р Мустафа Гюндогар

Д-р Мустафа Гюндогар е възпитаник на Университета Мармара, Факултет по дентална медицина, випуск 2005 г. Той посещава програма за следдипломно обучение по ендодонтия, предлагана от Института по здравни науки към Университета Мармара, и завършва докторска степен по ендодонтия през 2011 г. В момента работи в Катедрата по ендодонтия, Факултет по дентална медицина в Медиполския университет, Истанбул, Турция като асоцииран професор от 2020 г.

Областите на интереси на д-р Гюндогар са; кинематичните свойства на никел-титаниевата пила, устойчивостта на циклична умора на Ni-Ti ротационни системи и най-новите тенденции в ендодонтската иригация. Д-р Гюндогар е един от изобретателите на първата патентована в Турция никел-титанова реципрочна пила. Той работи в Изследователския център за регенеративна и възстановителна медицина (REMER) от 2020 г. и се фокусира основно върху изкуствения интелект, регенеративната ендодонтия и лазерната технология в ендодонтията.

Д-р Мустафа Гюндогар е известен лектор и често е канен на големи национални и международни конференции в Турция. Публикувал е повече от 50 оригинални научни статии в национални и международни рецензирани и индексирани списания. Д-р Гюндогар работи като рецензент за много индексирани международни списания. Участвал е в много национални и международни конгреси, симпозиуми, курсове и конференции.

Д-р Гюндогар е активен член на Турската дентална асоциация (TDB), Турското ендодонтско дружество (TED), Европейското дружество по ендодонтология (ESE).

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Записване за Гала вечеря

90

лева