Доц. д-р Камен Коцилков, дм

Доц. д-р Камен Коцилков, дм

ОБРАЗОВАНИЕ:

2018 – Professional Master Program II level – “Soft tissue management around teeth and implants” – University of Bologna, Academic year 2017-2018

2008 – International Summerschool 2008 for Clinical Periodontology and Implantology. Heidelberg, Germany.

2007 – Придобита специалност „Пародонтология и ЗОЛ”

1999 – Завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност  „Стоматология”

1993 – Завършено средно образование

 

МЕСТОРАБОТА:

2015- Доцент в Катедра по „Пародонтология”, ФДМ, МУ-София

2014 – 2015 главен административен асистент в Катедра по „Пародонтология”, ФДМ, МУ-София

2011-2014 главен асистент в Катедра по „Пародонтология”, ФДМ, МУ-София

2007 –2011 старши асистент в Катедра по „Пародонтология”, ФДМ, МУ-София

2006 – 2007 асистент в Катедра по „Пародонтология”, ФДМ, МУ-София

2001 – 2005 хонорован асиситент в Катедра по „Пародонтология”, ФДМ, МУ-София

От 2000 – частна практика

 

НАСТОЯЩИ ИНТЕРЕСИ:

Антимикробна терапия на пародонталните заболявания; Микробиология на пародонталните заболявания; Регенеративна пародонтална терапия; Мукогингивална хирургия; Pеконструкция на интерденталната папила; Микроскопска хирургия; Имплантология; Костна аугментация

 

ДИСЕРТАЦИЯ

2015 г. научна степен „доктор” – „Допълнителна системна антимикробна терапия при хроничен пародонтит”, заповед: 271 – Д, Дата на издаване 24.02.2015г.

 

ВОДЕНИ ЛЕКЦИИ И УЧЕБНИ КУРСОВЕ – 82 бр.

 

УЧАСТИЕ В КУРСОВЕ – 28  бр.

 

ПУБЛИКАЦИИ – 43бр.

 

  1. Научни статии в международни издания с импакт фактор – 4 бр.
  2. Публикации в международни и български списания реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация– 20 бр.

III.     Научни статии в издания научно рецензиране – 19 бр.

 

 

ИЗНЕСЕНИ НАУЧНИ ДОКЛАДИ И ПОСТЕРИ – 56 бр.

 

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ – 5 бр.

 

УЧЕБНИ ФИЛМИ – 1 бр.

 

НАГРАДИ:

Първа награда за постерна презентация на 5 Международен конгрес по Медицинска наука за студенти и млади доктори, 11-14.05.2006, София, България.

 

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ:

От 2000 – член на Български Зъболекарски Съюз

От 2001 – член на Българското Научно Стоматологично Дружество

От 2018 – член на Асоцияция „София Дентал Мийтинг“

От 2019 – член на Българско дружество по Пародонтология (Председател)

От 2022 – Affiliate в European Academy of Esthetic Dentistry

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Записване за Гала вечеря

90

лева