Доц. д-р Жанет Кирилова, дм

Доц. д-р Жанет Кирилова, дм

Завършва Руска езикова гимназия и Факултета по дентална медицина, София. От 1990 г. е преподавател към Катедрата по Консервативно Зъболечение  във ФДМ, МУ – София. Има две признати специалности по Обща Дентална Медицина и Терапевтична Стоматология. През 2013 защитава докторска дисертация на тема “Глас-йономерни цименти като биоматериал за лечение на апроксимален кариес на дъвкателни зъби („сандвич“ обтурации)“, а от 2015 г. е доцент към Катедрата по Консервативно зъболечение. 

Автор е на монографиите „Зъбен кариес – биологични лечебни аспекти“ и „Глас-йономерни цименти и зъбен кариес“, а също е съавтор на монографията „Сложният свят на ендодонтията“. Публикувала е над 55 статии в чуждестранни или български списания. Участвала е с над 70 доклада на международни и национални конгреси или конференции. Научните й разработки са цитирани многократно в чуждестранната и българската научна литература. Била е лектор на различни международни и национални научни форуми.  Ръководи и участва в научни проекти.  

Интереси: ендодонтска анатомия и регенеративна ендодонтска терапия; биомеханично отстраняване на  инфектирания дентин; стъклено-йономерни цименти; дигитална дентална медицина.

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Записване за Гала вечеря

90

лева