Доц. д-р Елка Радева, дм

Доц. д-р Елка Радева, дм

Дипломира се през 1993 г. в Стоматологичен факултет – София. Има 29 години клиничен и преподавателски опит в Катедра Консервативно зъболечение и частна дентална практика.

Притежава специалност по Терапевтична стоматология (1997) и Обща дентална медицина (2005). През 2012 г. защитава дисертация за ОНС „доктор“; от 2015 г. е доцент в катедра по Консервативно зъболечение, ФДМ-София, а от 2017 – магистър по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“,  ФОЗ, МУ-София.

Научните интереси на доц. Е. Радева, дм са в областта на ендодонтията, оперативното зъболечение и естетичната дентална медицина.

Има над 145 публикации и участия в международни и национални научни форуми. Над 250 цитирания в български и чуждестранни научни издания. Ръководител и участник в 11 научни проекта. Автор и съавтор в 2 монографии, 2 учебни помагала по ендодонтия на български и английски език, съавтор в 4 учебника по фармакология за студенти по дентална медицина и 2 фармакологични справочника. Ръководител на двама специализанти.

0т 2020г. е председател на Общото събрание на ФДМ-София, от 2022 г. – Председател на Българското Научно Дружество по Дентална Медицина, от 2022 г. – Зам. Председател на УС на БЗС и председател на комисията по Комуникация.

От 2007 г. е член на Факултетния съвет, а от 2020  – член на Академичния съвет на МУ-София.

Има изнесени над 35 лекции в продължаващото обучение на лекарите по дентална медицина, както и лекции в Румъния, Германия, Италия, Северна Македония.

Член е на Българския зъболекарски съюз (БЗС), Българското научно дружество по дентална медицина (БНДДМ), Европейското Ендодонтско Общество (ESE).

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Записване за Гала вечеря

90

лева