Доц. д-р Елка Радева, дм

Доц. д-р Елка Радева, дм

Дипломира се през 1993 г. в Стоматологичен факултет – София. Има 29 години клиничен и преподавателски опит в Катедра Консервативно зъболечение и частна дентална практика.

Притежава специалност по Терапевтична стоматология (1997) и Обща дентална медицина (2005). През 2012 г. защитава дисертация за ОНС „доктор“; от 2015 г. е доцент в катедра по Консервативно зъболечение, ФДМ-София, а от 2017 – магистър по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“,  ФОЗ, МУ-София.

Научните интереси на доц. Е. Радева, дм са в областта на ендодонтията, оперативното зъболечение и естетичната дентална медицина.

Има над 145 публикации и участия в международни и национални научни форуми. Над 250 цитирания в български и чуждестранни научни издания. Ръководител и участник в 11 научни проекта. Автор и съавтор в 2 монографии, 2 учебни помагала по ендодонтия на български и английски език, съавтор в 4 учебника по фармакология за студенти по дентална медицина и 2 фармакологични справочника. Ръководител на двама специализанти.

0т 2020г. е председател на Общото събрание на ФДМ-София, от 2022 г. – Председател на Българското Научно Дружество по Дентална Медицина, от 2022 г. – Зам. Председател на УС на БЗС и председател на комисията по Комуникация.

От 2007 г. е член на Факултетния съвет, а от 2020  – член на Академичния съвет на МУ-София.

Има изнесени над 35 лекции в продължаващото обучение на лекарите по дентална медицина, както и лекции в Румъния, Германия, Италия, Северна Македония.

Член е на Българския зъболекарски съюз (БЗС), Българското научно дружество по дентална медицина (БНДДМ), Европейското Ендодонтско Общество (ESE).

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

***

лева

Записване за Гала вечеря

***

лева

Директно онлайн излъчване