Доц. д-р Васил Свещаров

Доц. д-р Васил Свещаров

Доцент д-р Васил Свещаров е завършил Стоматология през 1987 година в Стоматологичен факултет – София. Има три признати специалности – Орална хирургия, Лицево – челюстна хирургия и Обща Дентална Медицина. Защитава дисертация за ОНС „Доктор”.

Понастоящем е Зам. декан на Факултета по дентална медицина при Медицински университет – София. Първи Декан на Факултета по дентална медицина към МУ- Варна. Национален консултант по Орална хирургия, Главен координатор на Експертния съвет по “Лицево-челюстна хирургия” към Министъра на здравеопазването и член на Експертния съвет по специализирани дентални дейности. Експерт на НАОА по професионално направление 7.2 „Дентална медицина“.

Специализирал е Клинична стоматология в Kyushu University, Япония. Научните му интереси и клиничната му практика обхващат целия домен на оралната и лицево-челюстната хирургия, високо специализираните дейности по тези специалности и тематиката за фунционалната патология и заболяванията на темпоромандибуларната става.

Има над 120 публикации и участия в международни и български научни форуми. Основните проекти, които разработва с Японската агенция за международно сътрудничество, Министерство на здравеопазването и Министерство на икономиката и индустрията, са свързани с развитието на микрохирургичната трансплантология и транспонирането на регулациите на ЕС за специалността.

Доцент Свещаров е бил по два мандата представител (Councillor) на България в European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, зам. председател на Управителния съвет на Столична районна колегия на Български зъболекарски съюз и председател на Контролната комисия на колегията.

Носител на Академичното отличие ​Почетен знак със синя лента на МУ-Варна за високи постижения в сферата на науката и висшето образование.

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

***

лева

Записване за Гала вечеря

***

лева

Директно онлайн излъчване