4D ЕНДОДОНТИЯ

Ендодонтските проблеми изискват лечение в четири измерения – контрол на болката, механична обработка, дезинфекция и обтурация на кореновите канали. Триизмерната диагностика и правилният избор на лечебни средства и методи може да повиши процентът на успеваемост и да доведе до съхраняване на зъби с неблагоприятна прогноза. Съвременните апаратура и инструментариум позволяват съхраняване на естествената анатомия на ендодонтското пространство, неговата триизмерна дезинфекция и обтуриране. Тази лекция разглежда характеристиките и свойствата на машинните инструменти, начините за тяхното използване, причините за тяхната фрактура, критериите за избор на система съобразно клиничния случай. Представени са стратегии за триизмерна обработка на кореновите канали посредством изцяло машинен протокол на работа с VDW.Rotate. Участниците ще научат как могат да използват съвременните технологии и средства за дезинфекция на корено-каналната система. В лекцията ще бъдат представени методи и средства за триизмерна обтурация на кореновите канали. Ще бъдат разгледани стратегии за контрол на болката – преди, по време и след лечението. Лекцията е онагледена с голям брой снимков и видео материал на собствени клинични случаи.

Ранно записване до 20.05.2022

160

лева

Конгресна такса след 21.05.2022

200

лева

Записване за Гала вечеря до 20.05.2022

90

лева

Директно онлайн излъчване