17, June 2023
16:45 – 17:45

3D ФУНКЦИЯ В ОКЛУЗИЯТА – КЛЮЧ ЗА ОРТОДОНТИЯТА

Фирмена презентация на Complete Dental Solutions

Д-р Манол Ивчев, България

Цели:

  1. Да бъде осъзната важността на планиране на всички 3D движения на долната челюст по време на функция, преминавайки от статична към динамична диагноза;
  2. Да бъде разбрана важността да има една и съща референтна равнина при 2D и 3D оценка на нашите пациенти;
  3. Да се сравни прецизността на клиничният отпечатък и гипсовия модел в сравнение с интра-оралното сканиране и 3D принтираните модели.
  4. Да се разбере важността на прецизният функционален wax-up в сравнение с 3D компютърно генерирания wax-up.

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Записване за Гала вечеря

90

лева