ИЗРАБОТВАНЕ НА МОСТОВЕ И КОРОНКИ НА МЯСТО - ИЗЦЯЛО ДИГИТАЛЕН ПОДХОД ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ДЕНТАЛНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ В СЪЩИЯ ДЕН

16, June 2023
11:00 – 17:00

ИЗРАБОТВАНЕ НА МОСТОВЕ И КОРОНКИ НА МЯСТО – ИЗЦЯЛО ДИГИТАЛЕН ПОДХОД ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ДЕНТАЛНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ В СЪЩИЯ ДЕН

Предконгресен лекционен и практически курс, организиран от БЗС и „ДентаТехника“,

15.06.2023 г. /четвъртък/, 11:00 ч. , зала на х-л „България“

ИЗРАБОТВАНЕ НА МОСТОВЕ И КОРОНКИ НА МЯСТО  – ИЗЦЯЛО ДИГИТАЛЕН ПОДХОД ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ДЕНТАЛНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ В СЪЩИЯ ДЕН

Д-Р КОНСТАНТИНОС СЕРГИС, ГЪРЦИЯ

Научете как можете да интегрирате вашия интраорален скенер TRIOS в ежедневната си дентална практика, следвайки плавен и предвидим работен процес. Планирайте лесен преход от аналогова към дигитална дентална медицина, като започнете постепенно, от лесни към по-сложни случаи, като използвате възможностите на  изкуствения интелект и чисто дигиталния работен процес. Научете как да сканирате, проектирате и изработвате корони и мостове в собствената си клиника с TRIOS Design Studio. Проектирайте и фрезовайте или отпечатайте протетични възстановявания в на място.

След завършване на курса участниците ще могат да:

  • Сканират пациенти
  • Задават правилно поръчки
  • Избират различни протоколи за сканиране – съвети и трикове
  • Използват всички налични инструменти на софтуера TRIOS като Trim and Lock
  • Сканират правилно оклузията – различни методи за сканиране на захапката
  • Анализират и оценяват резултатите от сканирането
  • Проектират свои собствени възстановявания
  • Отпечатат своите временни дизайни
  • Фрезоват възстановяванията

По време на курса участниците ще имат практически задачи и ще работят с интраорален скенер.

МАКСИМАЛЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ – 25 ЧОВЕКА

Такса за участие в предконгресния лекционен и практически курс – 200 лв. платима по следната банкова сметка:

Юробанк България АД

Български зъболекарски съюз

IBAN: BG45BPBI79421043304407

BIC: BPBIBGSF

Като основание за банков превод се посочва: Участие в предконгресен курс

Таксата е отделна от таксата за участие в 21-я Научен конгрес на БЗС!

Записването за участие в предконгресния курс се извършва в офиса на БЗС на имейл – office@bzs.bg (три имена, ЛПК), след представяне на копие на банковия документ за заплатена такса, както и данни за фактура (физическо или юридическо лице).

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Записване за Гала вечеря

90

лева