17, June 2022
09:00 – 10:00

Фотография в денталната медицина. Инструментариум и протоколи за предвидими резултати.

През последните години фотографията се използва широко в оралната медицина, особено при естетичните и възстановителните процедури. Тази лекция се фокусира върху заснемането на клинични изображения, като изчерпателно описва дефинициите, принципите, необходимото оборудване, методите, стандартите и особеностите на клиничната фотография. Също така се разясняват настройките на фотоапарата и се представят протоколи за постигане на предвидими резултати .

Ранно записване до 20.05.2022

160

лева

Конгресна такса след 21.05.2022

200

лева

Записване за Гала вечеря до 20.05.2022

90

лева

Директно онлайн излъчване