Усложнения в денталната имплантология

Заместването на липсващи зъби с имплантатни протезни конструкции е добре документиран и предсказуем метод в денталната медицина. Публикувани са 5 и 10 годишни резултати за висока преживяемост и успех както на имплантатите, така и на протезните конструкции.

Въпреки това – както клиницистите, така и пациентите трябва да са наясно, че при значителна част от болните, лекувани с дентални имплантати, се наблюдават усложнения, изискващи посещение при лекаря през първите 5 години. Стабилните темпове на увеличаване на броя поставени имплантати  през  последните години ще доведат неизбежно до стъответно увеличаване на честотата на компликациите в бъдеше. Следователно, диагностиката, лечението и превенцията на усложненията, свързани с имплантатно протезиране, са сериозен проблем за решаване в ежедневната ни практика.

В лекцията е представен кратък обзор на най-често срещаните усложнения в денталната имплантология – биологични и хардуерни, възможните лечебни подходи и онагледяване с поредица клинични случаи.

Записване за Гала вечеря до 22.05.2018

60

лева

Отстъпка за студенти и докторанти

50%

от такса участие

Конгресна такса след 31.05.2018

140

лева

Ранно записване до 31.05.2018

110

лева