17, June 2023
11:30 – 13:30

СВРЪХКЪСИ ИМПЛАНТИ СРЕЩУ КОСТНА АУГМЕНТАЦИЯ : КАКВО, ЗАЩО, КОГА, КЪДЕ И КАК?

Участието на лектора и предоставената тема са с подкрепата на Спароу Медикъл БГ

 

Проф. д-р Кърд Болън, DDS, PhD, MSc perio. PGCert rest dent, Белгия

Главен редактор на Journal of Dental Health, Oral Disorders & Therapy Отговорен редактор на Journal of Dental Reports & Practice

Посланик на фондация Cleanlmplant

Посланик на Z-Systems

 

При недостатъчен костен обем, установен при интраорален преглед, повечето специалисти препоръчват костна аугментация, преди поставянето на импланти. Успеваемостта на  хоризонталната и по-специално вертикалната костна аугментация е в голяма степен непредвидима, особено ако е извършена от неопитни или недостатъчно обучени хирурзи. Освен това, за пациентите аугментацията представлява  допълнително хирургична интервенция, която  често е скъпа и нежелано забавя оралната им рехабилитация. Не на последно място морбидността при тези интервенции е относително висока.

Следователно, използването на ултра-къси импланти (<6 mm дължина) може да бъде ценен ресурс за всяка имплантологична клиника.

Тази лекция ще разгледа всички аспекти на ултра-късите импланти, включително задълбочена научна обосновка за приложението им, и ще представи няколко клинични случая.

След лекцията всеки хирург ще е запознат с факта, че ултракъсите импланти са не само ценна алтернатива на няколко вида костни присадки, но също така са и утвърден метод на лечение, благодарение, на който могат да убедят повече пациенти да възстановят  изгубените си зъби с импланти.

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Записване за Гала вечеря

90

лева