Ролята на лекаря по дентална медицина в интердисциплинарния подход при лечение на обструктивна сънна апнея

Абстракт

 

Въведение: Здравият сън е синоним на качествен живот. Нарушенията на съня водят до социално значими заболявания и представляват глобален епидемиологичен проблем. През последните години ролята на интердисциплинарните екипи от лекари и лекари по дентална медицина се подчертава в много клинични проучвания, свързани с пациенти с обструктивна сънна апнея, и лечебни методики, използвани в практика. Разстройството на съня дава отражение освен върху качеството на живот, но и върху физикалното, менталното и емоционалното здраве на индивида. 

Материал и методи: През последните 14 години във Факултета по дентална медицина в гр. Варна, в Университетската аудио-вестибуларна и сънна лаборатория, бяха прегледани, диагностицирани и лекувани голям брой пациенти с обструктивна сънна апнея и хъркане. Тези пациенти бяха прегледани от специалисти по дентална медицина и оториноларингология. Където беше открита коморбидност на заболяването, бяха търсени консулти с пулмолози, невролози и други специалисти. Интердисциплинарният екип използва указанията на Световната сънна асоциация, Американската академия по медицина на съня, Американската академия по дентална сънна медицина. Обструктивната сънна апнея на нашите болни беше доказана чрез полиграфско изследване на съня. 

Обсъждане: За да се постави коректна диагноза за нарушение на съня, на болните трябва да се направи пълен оториноларингологичен преглед, ендоскопско изследване за определяне на мястото на обструкция в горните дихателни пътища, дентален преглед, образно и полиграфско изследване на съня. Болните, които биват установени с лека форма на обструктивна сънна апнея, им беше предложено лечение с интраорални дентални апарати или радиофреквентна хирургия на мекото небце и корекция на носните конхи и назален септум при необходимост. Използването на CPAP-апарати при средна и тежка форма на обструктивна сънна апнея не изключва използването на интраоралните апарати.

Заключение: Нашият дългогодишен опит доказа необходимостта от интердисциплинарен подход при установяване и лечение на нарушенията на дишането по време на сън. В съвременната диагностика и лечение на тези нарушения, и по-специално, при обструктивната сънна апнея и хъркането, ролята на лекаря по дентална медицина е определяща. 

 

Ключови думи: обструктивна сънна апнея, хъркане, медицина на съня, интраорални апарати, полиграфия, полисомнография

Ранно записване до 20.05.2022

160

лева

Конгресна такса след 21.05.2022

200

лева

Записване за Гала вечеря до 20.05.2022

90

лева

Директно онлайн излъчване