Представяне на постерите пред Научния комитет

09, June 2018
13:15 – 14:30
Speakers

Представяне на постерите пред Научния комитет

Ticket to 31.05.2018

110

BGN

Ticket after 31.05.2018

140

BGN

Students

-50%

of participation fee

Cover for gala dinner before 22.05.2018

60

BGN