16, June 2023
11:35 – 13:00

ПРЕДИЗВИКАТЕЛНИ ЕНДОДОНТСКИ СЛУЧАИ

Ендодонтията е една от областите в денталната медицина, в която не можем да наблюдаваме директно действията си.  Поради тази причина и взимайки предвид  ендодонтската класификацията е наистина трудно да разрешим всеки клиничен  случай, който достига до нас.

Бих искал да споделя някои от най-предизвикателните случаи, които съм лекувал и които  не бих могъл да разреша без микроскоп или CBCT, тъй като съвременните  технологии са интегрална част от планирането и лечението на тези случаи.

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Записване за Гала вечеря

90

лева