17, June 2023
15:30 – 16:30

ПАРОДОНТАЛНО-ПРОТЕТИЧЕН ПОДХОД В ИНТЕРДИЦИПЛИНАРНОТО ЛЕЧЕНИЕ

Съвременната дентална медицина налага все по-високи изисквания към клиницистите за осигуряване не само на дългосрочност и  функционалост, но все повече налага постигането на естетични  резултати. Най-голямата предизвикателство пред денталния лекар са естетичните възстановявания във фронталната зона на горна челюст, при които се налага и промяна на мекотъканния контур и обем. В последните години настъпиха много промени в препарационните техники , позволяващи все-по-минимално инвазивни препарации за твърдите зъбни тъкани, позволявайки същевременно менажиране на мекотъканния профил с промяна на контура на възстановяванията.  Тези промени налагат и изменения в дизайна на хирургичните техники за мекотъканна и костна корекция, които да покрият съвременните стандарти за минимална инвазивност и предиктивност, както и да ги съчетаят с измененията в препарационните протоколи.

Презентацията ще демонстрира на лекарите по дентална медицина съвременните методи за диагноза, планиране и третиране на пациенти с нужда от естетични възстановявания, при които се налага промяна във венечния контур и обем.

Основни знания/умения, които лекцията ще предостави на присъстващите:

–        Протокол за клинични решения при пациенти с нужда от естетични възстановявания, при които се налага промяна във венечния контур и обем.

–        Основни диагностични параметри при планирането на тъканни корекции в естетична зона.

–        Съвременен дигитален протокол за планиране на обема на тъканна корекция.

–        Хирургични протоколи за постигане на предвидими резултати.

–        Постхирургичен протокол за управление на меките тъкани.

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Записване за Гала вечеря

90

лева