17, June 2022
09:00 – 10:45

Ортодонтия за общо практикуващите лекари по дентална медицина

Ще покажа на лекарите по дентална медицина какво е правилната оклузия и всички неправилни оклузии (Клас 1; Клас 2, подклас 1; Клас 2, подклас 2; Клас 3; задна кръстосана захапка; предна кръстосана захапка; отворена захапка; дълбока захапка). Ще демонстрирам много различни начини, за да се постави добра диагноза, като ортопантомография, профилна телерентгенография с цефалометрични анализи, томография, примери и профилни анализи. Ще бъдат показани много клинични случаи с млечни, смесени и постоянни съзъбия, използвайки директно проследяване, апарат на Planas – обикновен и усложнен; фиксиран апарат на Simões 1, 2, 3, 4 вид, фиксирана ортодонтия, ретенционни дъги в случаи на екстракция, самолигиращи брекети, палатална дъга, Quad-helix, мини-имплант, невидими алайнери и др.

Ранно записване до 20.05.2022

160

лева

Конгресна такса след 21.05.2022

200

лева

Записване за Гала вечеря до 20.05.2022

90

лева

Директно онлайн излъчване