17, June 2022
16:30 – 17:30

Нови биологични подходи в кариесологията и ендодонтията

Развитието на науката и технологиите доведе до въвеждане на нови средства и методи в денталната медицина. В областта на кариесологията това е химико-механичното отстраняване на кариозната тъкан при лечение на зъбния кариес. В областта на ендодонтията това е регенеративната ендодонтска терапия (РЕТ). 

Безболезненото отстраняване на инфектирания дентин при лечението на зъбния кариес чрез обтуриране е трудно. Болката е водещ фактор,   създаващ негативно отношение за посещение при специалиста по дентална медицина от деца и от някои възрастни пациенти. Възможността за атравматично отстраняване на инфектирания дентин чрез въвеждане на ензима папаин е успешна перспектива в денталната медицина. Представят се начина на действие на папаина, предимства, недостатъци, протоколи за приложение при различните клинични случаи.

Регенеративната ендодонтска терапия замества увредените тъкани, включително дентин, коренови структури и клетки в зъбната пулпа чрез биологично активни продукти. Биологично активни продукти са кръвната плазма, съдържаща растежни фактори в тромбоцитите и костните графтни материали. Методиките, които се прилагат за регенеративна ендодонтска терапия, са: апексфиксацията на зъби с незавършено кореново развитие; запазване на биологичната цялост на заболялата зъбна пулпа; лечение на хроничните апикални периодонтити чрез растежни фактори, изготвени от собствената кръв на пациента. Това е биоинжинерство в денталната медицина.

    Запазването на биологичната цялост на зъбната пулпа, създаването на условия за нормално оформяне на зъбния корен при пациенти с незавършено кореново развитие са сложни клинични процедури, а и невинаги  са успешни. Въвеждането на методики от РЕТ създава възможности за успешно биологично лечение на зъбната пулпа и апексфиксация. Разглеждат се предимства, недостатъци и клинични протоколи. 

    Успешното лечение на хроничните апикални периодонтити създава много трудности в ежедневната практика – скъпо, продължително лечение, възможни екзацербации, дълготраен дискомфорт за нашите пациенти при несигурен резултат. Комбинирането на ендодонтско-хирургичното лечение на хроничните апикални периодонтити с методите на регенеративната ендодонтска терапия определено създава условия за по-бърза регенерация на засегнатия апикален периодонциум със значително намаляване на болковата симптоматика. Разглеждат се методите на приложение.

Ранно записване до 20.05.2022

160

лева

Конгресна такса след 21.05.2022

200

лева

Записване за Гала вечеря до 20.05.2022

90

лева

Директно онлайн излъчване