16, June 2023
09:00 – 13:30

НЕСНЕМАЕМО ПРОТЕЗИРАНЕ – ОТ АНАЛОГОВИ ДО ДИГИТАЛНИ РЕШЕНИЯ.

Неснемаемите протезни конструкции върху естествени зъби и/или дентални импланти е предпочитан метод за протетично лечение при частично или цялостно обеззъбяване. Настоящият прогрес в областта на денталната медицина създаде нови възможности за снемане на информация от протезното поле, дизайн и производство на фиксираните протези. Непрекъснато се разширява спектърът от иновативни материали, широко използвани за метални и безметални възстановявания. Изборът между композитни и керамични материали, еднокомпонетни и многокомпонентни структури, произведени чрез пресоване, фрезоване или триизмерно принтиране, създава нови лечебни възможности и предизвикателства.

В лекцията ще се изяснят индикациите за използване на аналогови и дигитални методи за регистриране и пренос на информации. Ще бъдат разгледани дигиталните възможности за диагностика и анализ на получените данни за подобряване на комуникацията с пациента и зъботехническата лаборатория. Ще бъдат демонстрирани различните подходи при използване на интраорално сканиране в зависимост от вида на препарационната граница и ретракционната техника. Ще се представят предимствата и ограниченията на съвременните дигитални методи в неснемаемото протезиране и връзката с избора на възстановителни материали. Ще се разясни в детайли как да се направи правилен избор на циментиращ протокол и ще се представят резултатите от научно изследване за силата на адхезивната връзка при различни видове циментиращи средства.

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Записване за Гала вечеря

90

лева